จากบันทึกใครเป็นคนแรกของคุณ ของ อ.ขจิต ทำให้ผมต้องกลับไปดูบันทึกแรกของผม และลองย้อนดูบันทึกแรกของหลายๆ คนทำให้พบว่า 

  • บันทึกแรกของ gotoknow.org เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 เวลา 07:55 น. เป็นบันทึกที่ชื่อว่า กว่าจะเป็น GotoKnow.org  ซึ่งเขียน
    โดย อาจารย์ จันทวรรณ น้อยวัน
  • ส่วนบันทึกแรกของ อาจารย์หมอวิจารณ์ เกิดขึ้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2548 เวลา 13:23 น. เป็นบันทึกที่ชื่อว่า "เกิดใหม่ในแผ่นดินแม่"
  • บันทึกแรกของมหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดจาก รศ.มาลินี ธนารุณ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 เวลา 15:24 น. โดยเป็นบันทึกชื่อว่า แจ้งเกิด NU Office CoP
  • บันทึกแรกของคุณบอย คือ "การแบ่งปันความรู้ความรู้ของสำนักงานเลขานุการ " เกิดขึ้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2548 ซึ่งถือว่าเป็น ฤกษ์ที่ดีมากคือเวลา 09:09 นาที
  • ส่วนบันทึกแรกของ หมอ JJ คือ "การจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น " เกิดขึ้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2548
  • แต่ที่แปลกคือบันทึกแรกของ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ตั้งชื่อบันทึกว่า "The occasion for B2B80+ " ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 09 สิงหาคม 2548
  • บันทึกแรกของ BEESMAN คือ"เกิดเป็นคน(ไทย)ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน(ไทย) " เกิดขึ้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2548