คณาจารย์ และนิสิต สามารถใช้ blog เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ได้นะครับ เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิก แล้ว log in เข้ามา ก็สามารถใช้ช่องทางนี้ เป็นสื่อทางหนึ่งในการเรียนการสอนได้ ทั้งการโหลดเอกสารการสอน การตอบปัญหาที่สงสัย หรือแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ

นี่คือตัวอย่าง e-learning ของ อ.เสา ครับ

http://learners.in.th/planet/saokaew