การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2

ตัวอย่างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ ( Build healthy public)    

           เป็น ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตาม กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” (Ottawa Charter for Health Promotion) ซึ่งเป็นนโยบายที่กระจายไปตามหน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆในระดับชาติ  ระดับส่วนภูมิภาคและในหน่วยงานส่วนท้องถิ่น    ซึ่งสามารถแยกเป็นส่วนๆได้ดังนี้

         1. นโยบายส่งเสริมสุขภาพ  

                เป็นวางแผนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ได้แก่                 วิสัยทัศน์เมืองไทยแข็งแรง  ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การออกกำลังกาย โภชนาการ การสร้างเครือข่ายสุขภาพของกลุ่มต่างๆ เป็นต้น

         2. นโยบายพัฒนาเด็กเพื่อสุขภาพ               

                  การวางแผนสุขภาพในโรงเรียนได้แก่การจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

                 การจัดแข่งขันกีฬา

                 โครงการทันตสุขศึกษา

                 โครงการโภชนาการที่ถูกหลักอนามัย

          3. นโยบายการแก้ปัญหาบุหรี่                 

                 การออกพ.ร.บ.ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ                

                 การห้ามเผยแพร่การสูบบุหรี่ในโฆษณา ละคร                

                 การห้ามโฆษณาบุหรี่

           4. นโยบายการแก้ปัญหาเอดส์                

                  การจัดหลักสูตรในสถานศึกษา                

                  การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่ร่วมเพศกับคนแปลกหน้า                

                 การจัดฮอตไลน์สายเอดส์

            5. นโยบายการแก้ปัญหายาเสพติด               

                  การออกประกาศห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด                

                 การเผยแพรพิษภัยของยาเสพติด                

                 การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด                

                 การห้ามการขับขี่ขณะมึนเมานอกจากจะมีผลดีกับการป้องกันอุบัติเหตุแล้วยังเตือนสติผู้ขับขี่รถให้งดการดื่มสุราอีกทางหนึ่ง  

                                                          

                                                                          มีต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#บทความ#สร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 68271, เขียน: 19 Dec 2006 @ 22:54 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 16:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)