หากวันนี้คุณคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม คุณจะเปลี่ยนอะไร ......

 

เปลี่ยนเป็นเคารพทุกศาสนา    เปลี่ยนเป็นรักษาตัวเอง    เปลี่ยนเป็นฟังเพลงใต้ดิน    เปลี่ยนเป็นพูดภาษาถิ่น    เปลี่ยนเป็นไม่กินน้ำดำ   

เปลี่ยนเป็นทำด้วยมือ    เปลี่ยนเป็นลดใช้มือถือ    เปลี่ยนเป็นใช้ของมือสอง    เปลี่ยนเป็นเริ่มถือศีล    เปลี่ยนเป็นไม่เอาโรงไฟฟ้า    เปลี่ยนเป็นคนอยู่กับป่าได้  

เปลี่ยนเป็นลดการดูทีวี  เปลี่ยนเป็นเคารพทุกชีวิต   เปลี่ยนเป็นคิดเชื่อมโยง  เปลี่ยนเป็นรณรงค์หยุดเอฟทีเอ    เปลี่ยนเป็นเข้าร้านโชห่วย    เปลี่ยนเป็นเลิกเรียนพิเศษมาตั้งใจเรียนในห้อง  

เปลี่ยนเป็นเคารพเพศหลากหลาย    เปลี่ยนเป็นไม่ใช้หลอดและโฟม    เปลี่ยนเป็นชื่นชมป่า    เปลี่ยนเป็นอยู่เงียบๆเรียบง่าย    เปลี่ยนเป็นระบายของสะสม    เปลี่ยนเป็นชมคนข้างๆ    เปลี่ยนเป็นรับฟังอย่างตั้งใจ    เปลี่ยนเป็นไม่ดูบอล    เปลี่ยนเป็นนอนแต่วัน  

เปลี่ยนเป็นรู้ทันโฆษณา    เปลี่ยนเป็นกินยาสมุนไพร    เปลี่ยนเป็นรักแร้ไม่ขาว    เปลี่ยนเป็นเห็นใจชาวปากมูน      เปลี่ยนเป็นรู้คุณชาวนา    เปลี่ยนเป็นยิ้มให้คนอื่น    เปลี่ยนเป็นเดินลงบันได    เปลี่ยนเป็นลดเวลาเดินห้าง    เปลี่ยนเป็นสร้างงานศิลป์    เปลี่ยนเป็นสัมผัสดิน    เปลี่ยนเป็นกินผักพื้นเมือง   

 เปลี่ยนเป็นฝันเพื่อส่วนรวม

 

โลก เปลี่ยนเพราะฉัน เปลี่ยนทุกวัน ฉันเปลี่ยนแปลงโลก
มาเปลี่ยนแปลงโลกกันครับ ให้เป็นโลกที่น่าอยู่มากกว่าทุกวันนี้ อย่าทำให้ความเคยชินมาบดบังสิ่งเลวร้ายที่คุณเห็น เปลี่ยนทุกวัน ฉัน เปลี่ยนแปลงโลก
อ่านแล้วคุณอยากเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก