เคยอ่านหนังสือท่านพุทธทาสหรือจำได้เลาๆว่าความสุขมีสามระดับ

หนึ่ง..สุขแบบปุถุชน=ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

สอง..สุขของกัณยาณชน ตัวความสุขได้แก่การชนะตนในเรื่องของความรักและความอยากต่างๆ,เป็นสุขอย่างอัตตา

สาม...ความสุขของพระอริยเจ้า ความสุขที่ก้าวล่วงถึงขีด"อนัตตา"ถือเป็นยอดแห่งความสุข..

ทุกวันนี้เรายังคงติดจมอยู่กับความสุขระดับไหน..ส่วนใหญ่ก็คือขั้นต้นพื้นฐาน..ทำอย่างไรที่จะก้าวหน้า..ต้องปฏิบัติฝึกฝืนความเคยชิน ฝึกหัดการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขให้มากขึ้น สำรวจและตั้งสติอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น..ปรึกษาครูบาอาจารย์นักปฏิบัติให้มากขึ้น..สิ่งนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะพัฒนาการมีความสุขจากขั้นพื้นฐานไปสู่ในระดับที่สูงขึ้น..