บัณฑิต

วันนี้คงเป็นวันที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ตั้งหน้าตั้งตารอคอย หลังจากที่สำเร็จการศึกษามา แต่อย่าลืมนะครับว่าใบปริญญาเป็นเพียงเครื่องหมายการันตีว่าตนเองได้สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ จะทำอย่างไรให้สมกับที่ตนเองได้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้และจะทำอย่างไรให้ตนเองมีประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตใหม่คงไม่หลงระเริงกับใบปริญญามากกว่าที่จะทำตนเองให้เป็นคนดีของสังคมนะครับ  ก็ขอให้มีความสุขและสมหวังกับหน้าที่การงานที่หวังไว้นะครับ