มีคำศัพท์มาฝากค่ะ พร้อมตัวอย่างการใช้ จากหนังสือ The Star (Kuala Lumpur, Malaysia); Nov 18, 2006. คอลัมน์ Not-so-merry Anniversary โดย Fenny Aprilin Tanza

"I did make casual mention of some jewelry shop offering easy payment scheme options, but really, it doesn't take bling-bling to bring me bliss."

ให้ลองทายสิคะว่า bling-bling หรือคำว่า bling เฉยๆก็ใช้ได้ (แต่คงไม่ค่อย hip-hop เท่าไหร่) แปลว่าอะไร พรุ่งนี้จะมาเฉลย อ่านแล้วชอบเลยเอามาฝากค่ะ

ขอขอบคุณ -Anu Garg (garg wordsmith.org) สำหรับที่มานะคะ