ส่วนใหญ่ผื่นสะเก็ดเงินจะ มีผื่นเป็นผื่นสีแดงหนา มีสะเก็ดสีขาวๆ  ในกรณีที่มีผื่นเป็นบริเวณกว้าง ยาทาที่ทาโดยทั่วไปมักไม่เพียงพอ จำเป็นต้องพึ่งพาการควบคุมอาการด้วยวิธีอื่น เช่นยาชนิดรับประทาน การฉายแสงอาทิตย์เทียม เป็นต้น

  • ยาชื่อ Methotrexate เป็นยาชนิดรับประทาน ที่นิยมใช้ในการควบคุมอาการสะเก็ดเงิน โดยทั่วไปจะรับประทานeสัปดาห์ละสองถึงหกเม็ด จะเริ่มเห็นผลประมาณสองสัปดาห์ หลังจากที่ได้ยานี้
  • ผลข้างเคียงที่สำคัญที่ต้องทราบไว้คือ ยานี้มีผลต่อหน้าที่ของตับ และอาจทำให้เกิดพังผืดที่ตับ ผลนี้จะพบมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อได้มากกว่าหนึ่งพันมิลลิกรัม หรือประมาณสี่ร้อยเม็ด (ขนาดเม็ดละสองมิลลิกรัมครึ่ง)
  • ประเด็นที่สำคัญ และ ปัญหาที่มักพบได้บ่อยๆ คือผู้เป็นโรคนี้ มักได้ยา Methotrexate จากแพทย์ แล้วเห็นว่า เมื่อรับประทานยานี้แล้วอาการดีขึ้น ผื่นลดลง ก็ไม่ไปหาแพทย์อีก และซื้อยาตัวนี้มารับประทานเอง ทำให้ได้ยาเป็นปริมาณมาก ผมเคยพบว่ามีอยู่รายหนึ่ง ได้ยาตัวนี้ถึงห้ากรัม หรือ ห้าพันมิลลิกรัม ทั้งนี้เพราะได้ยาจากร้านขายยา โดยไม่ทราบถึงผลเสีย และข้อควรระวัง
  • คงไม่ลืมนะครับว่า อาการของสะเก็ดเงินจะกำเริบขึ้นได้จากปัจจัยสามอย่างคือ การดื่มสุรา การเกา และภาวะเครียด การหลีกเลี่ยงปัจจัยทั้งสามอย่างนี้ จะทำให้อาการของสะเก็ดเงินไม่กำเริบ และทำให้ไม่ต้องใช้ยาชนิดรับประทาน เป็นการลดความเสี่ยงจากยาได้ครับ
  • ความรู้ ความเข้าใจในโรคนี้จะช่วยทำให้ผู้ที่มีสะเก็ดเงิน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพอควร และมีกำลังใจในการมารับการรักษาครับ