"งานหลายอย่าง ดูเป็นของง่าย

แต่เมื่อเริ่มสัมผัสกับมัน

ยิ่งทำ...ยิ่งยาก

อุปสรรค...ตามความเบื่อและละทิ้ง

ว่างงาน...ทุกสิ่งเริ่มว่างเปล่า

จิตใจ ว้าวุ่นท้อแท้

จึงเริ่มตระหนัก...

งานและอุปสรรค คือสิ่งท้าทายความเป็นคน

ลุกขึ้นยิ้มสู้

ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง รอบคอบ

และด้วยใจที่ยอมรับกับทุกสิ่ง

อุปสรรค...อยู่ข้างหน้า

ชัยชนะ...ก็อยู่ข้างหน้าด้วยเช่นกัน."

วิสรรชนีย์ นาคร

๒๕๑๙

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

เปิดบันทึกเล่มน้อยๆ ที่เคยเขียนไว้ เมื่อวันที่ ๑๓ สค.๔๕ นั่งอ่าน เรื่องราวของตัวเองผ่านบันทึกเก่าๆ