ระหว่างการเดินทางกับครูบสุทธินันท์เพื่อไปร่วมประชุมสภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระหว่างการเดินทางได้แวะทานอาหารเนื้อย่างเกาหลีที่ร้านกลางเมืองศรีสะเกษ

                   ความอบอุ่นของเตาไฟท่ามกลางอากาสเย็น เรานั่งล้อมเตาไฟ มีความอบอุ่นทั้งจากเตาไฟและความอบอุ่นจากการได้มีโอกาสได้นั่งล้อมวงทานอาหารร่วมกับครูบาและเพื่อนนักศึกษา มีความรู้สึกว่าทั้งครูบาและนักศึกษา ได้ร่วมคาราวานการเรียนรู้ไปด้วยกัน ด้วความอบอุ่นอร่อยและมีความสุข                                           

                     ร้านเนื้อย่างเกาหลีที่ไปนั่งทานในวันนี้ก็เหมือนกับร้านเนื้อย่างเกาหลีทั่วไป คือ ยังมีเตาไฟและกระทะเล็กอยู่เหมือนเดิม ย่างเนื้อได้ทีละไม่มากนัก คนทางต้องรอนานไม่ทันใจคนที่ใจร้อนกว่าไฟ             

                     แต่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากร้านเนื้อย่างทั่วไป คือ นักเรียนประจำร้านที่เฉียบขาดมากครับ ผมเคยได้ยินแต่ Two in one แต่คนนี้ตัวจริงเสียงจริงครับเรียกว่า All in one ครับ คนๆ เดียว ทำได้หลายอย่างไปพร้อม ๆ กัน ร้องเพลง ควบคุมเสียง เรียกพนักงานบริการแขก และอีกหลายท่าทางพร้อมกัน แค่ร้องเพลงก็เหลือรับประทาน เพราะเขาเป็นชายจริง หญิงเทียม จึงร้องได้ทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย ทั้งเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง หมอลำ ในคนเดียวกัน

                      ทำให้เกิดความสงสัยว่า ในตัวของเขามีการจัดการกับตัวเองอย่างไร เขาบริหารจัดการความรู้และทักษะต่าง ๆ ในตัวเขาด้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบ ท่าดูเพียงผิวเผินเหมือนกับไม่มีระบบระเบียบ แต่ถ้ามองให้ลึกจะมีการจัดระเบียบภายในตัวของเขาอย่างละเอียดลึกซึ้ง เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน

                       จะทำอย่างไร สถาบันและองค์กรในปัจจุบันจึงจะมีวัฒนธรรมการทำงานที่ประสานสอดคล้องสัมพันธ์และขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกันอย่างมีพลัง สร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป