แนะนำอาชีพ

 วันเบาๆ ภาพนี้เป็นความรู้ฝังใจครับ เห็นแล้ว......

 ผสม

ผสม

ภาพนี้เห็นตอนไปเยี่ยมยาม ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับ

JJ