ความเห็น 118835

JJ_Tracer ความรู้ฝังใจ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 ไม่ใช่ที่โรงพยาบาล ทางผ่านครับ

 เป็น "อาชีพ ที่น่าสนใจครับ"