ในการทำ tooth transplant  หรือ ทำ RCT นอกปาก ยังไม่มี เครื่องมือจับฟันที่ แน่นพอที่จะทำงานอื่น แลไม่ทำอันตรายต่อ PDL