โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (C-Cement)

ภูคา
มุ่งพัฒนาคนเชิงพฤติกรรม มุ่งปรับกระบวนทัศน์ของคน และนำความรู้ที่ได้มาปรับช้กับชีวิตประจำวันทั้งชีวิตส่วนตัว และการทำงาน

      ผมได้เขียนพาดพิงถึงโครงการส่งเสริมทักษะ (C-Cement) มาแล้วหลายครั้งทำให้หลายท่านสงสัยว่า โครงการเป็นอย่างไร  เรียนอะไรบ้างในโครงการ ก็ขอเล่าคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ เพราะถ้าลงรายละเอียดคงเล่ากันยาวแน่ครับ...     

     โครงการ C-Cement เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับพนักงาน โดยใช้หลักการ

  • Constructionism ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติจริงสิ่งที่เป็นจริงในโลกภายนอกและเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ ค่อย ๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปเป็นลำดับจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอง นำเอาความคิดและผลงานของตนเองมาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นอย่างเปิดเผยและจริงใจ สามารถทวนสอบการคิดว่าถูกต้องแล้วมากน้อยเพียงใด สิ่งที่สร้างขึ้นมาจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิด เป็นวงจรที่ต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดโดยมีครูที่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่างดี เอาใจใส่ผู้เรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด คอยสนับสนุน ต่อยอดความคิด และสามารถเรียนรู้กับผู้เรียนได้
  • Learning Organization มุ่งพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต   ให้คนในองค์กรเป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ และทันเหตุการณ์

  ระยะเวลาของโครงการ ต่อรุ่น ระหว่าง 6 – 7 สัปดาห์ ซึ่งแต่ละรุ่นมีพนักงานเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 40 – 45 คน โดยที่พนักงานไม่ต้องทำงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ... ·  

      Sponsor หรือคุณเอื้อ ซึ่งได้แก่คณะจัดการหรือ ผู้บริหาร

·     Facilitator หรือคุณอำนวย ซึ่งเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวก และจัดกระบวนการ สร้างเวทีสำหรับการเรียนรู้ ฯลฯ           

·     Learner หรือคุณกิจ คือพนักงานที่ร่วมโครงการแต่ละรุ่น เรียนอะไรบ้าง ???.... ในโครงการมีการจัดการเรียนเป็น Camp ซึ่งประกอบด้วย Camp ต่างๆดังนี้ ·       

  Camp Portfolio การตั้งเป้าหมายของตนเองที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงการพัฒนาตนเองผ่าน กิจกรรมต่าง

Camp Micro world   ฝึกวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน   การสร้างจินตนาการ ไปจนถึงการนำจินตนาการสู่การปฏิบัติจริง · 

Camp Lego   ฝึกการเรียนรู้เป็นทีมของผู้เรียนฝึกการคิดอย่างเป็นภาพรวม /เป็นระบบ   ฝึกการทำงานเป็นทีม ·     

EQ Camp    ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกสติและรู้จักตัว เอง · 

Game Simulation ฝึกการเรียนการบริหารจัดการผ่าน Game ,ฝึกการวางแผนงานทางธุรกิจ ·       

  Project based Learning ฝึกการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่าน PBL, ฝึกการเรียนรู้เป็นทีม(Team Learning) , เน้นทั้ง Process และ Product  

      ในระหว่างโครงการก็จะมีการจัดกิจกรรมเสริม ต่างๆ เช่น การเรียนรู้เรื่อง LO Concept จากท่าน ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ (คนไร้กรอบ) ,เรียนรู้จากการดูหนัง ,เรียนรู้จากบทเพลง เรียนรู้จากการดูงาน เช่นดูงานที่พิพิธภัณฑ์ ดูงานที่มหาชีวาลัยอีสาน ของท่านครูบาสุทธินันท์  ดูงานที่โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ดูงานที่ชุมชนแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม  และที่โรงเรียนสัตยไส  ของ  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา    

อาจมีคำถามว่าแล้ว โครงการนี้หวังอะไร หวังผลทางธุรกิจกรือเปล่า ???  

    ตอบได้ว่าโครงการนี้มุ่งพัฒนาคนเชิงพฤติกรรม มุ่งปรับกระบวนทัศน์ของคน และนำความรู้ที่ได้มาปรับช้กับชีวิตประจำวันทั้งชีวิตส่วนตัว และการทำงาน มุ่งที่จะให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขกับการทำงาน...  

  แล้ว 6 สัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้หมดเลยหรือ????  

    ก็คงไม่ถึงกับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยหรอกครับ แต่เขาก็ได้ซึบซับแนวคิด ซึ่งเมื่อเจอสถานการณ์หรือโจทย์ แล้วเขาสามารถประยุกต์ใช้ได้บ้างก็เพียงพอแล้ว  คงต้องใช้เวลา ส่วนคุณอำนวยก็สร้างเวทีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้ทำจนเกิดเป็นนิสัย และกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ในที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับว่า กระบวนการนี้ต้องใช้เวลา ครับ ....แต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ พนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทั้งในหน่วยงานเดียวกัน และระหว่างหน่วยงาน , มีการคิดโครงการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว บริหารครอบครัวตนเอง ให้มีความสุข มากขึ้น ..บ่อยครั้งที่ได้ยิน แม่บ้านของพนักงาน พูดถึงว่าเมื่อสามีเขาผ่านโครงการนี้ไปแล้ว พูดคุยกันเข้าใจมากขึ้น  เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าแต่ก่อน. .บางคนก็บอกเหมือนได้สามีใหม่.. อะไรทำนองนั้น ครับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Life&Learn

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาพนักงาน

หมายเลขบันทึก: 67873, เขียน: 17 Dec 2006 @ 23:18 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 14:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

  • ขอบคุณคุณภูคามากเลยค่ะ ที่ถ่ายทอดให้ฟัง ได้รับทราบทั้งแนวคิดและวิธีการ 
  • ขอบคุณ Gotoknow ที่ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ภาคเอกชนอย่างเปิดใจ
เขียนเมื่อ 

ยืนยันเป็นส่วนตัวว่า  เป็นเทคนิคที่น่าเรียนรู้มากๆครับ  

โดยเฉพาะท่านที่ต้องการรูปแบบใหม่ของการพัฒนาคน   พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของคนครับ

แต่หากไปเรียนรู้แค่เทคนิคอย่างเดียว  ก็จะกลับไปเหมือนเดิม  ต้องระวัง   สิ่งหนึ่งที่ต้องเก็บเกี่ยว  เรียนรู้ให้ได้ด้วย  คือ เบื้องหลังการทำงานของทีม "คุณอำนวย" (กลาง)   ซึ่งเยี่ยมมากครับ

ถ้าไม่อย่างนั้น  เดี๋ยวจะได้ไปแค่  "เทคนิค"  ที่ไร้ลีลาท่วงท่วงของความมีชีวิตชีวา

 

เยี่ยมครับ จะเก็บไปใช้

ขอบคุณหลายเด้อ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านครับ..

  • รศ.พญ. ปารมี ทองสุกใส  ด้วยความยินดีครับที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ ถึงแม้จะต่างสายอาชีพ ครับ
  • พีธวัช ครับ ถูกต้องแล้วคร๊าบ มีเทคนิคอย่างเดียวไปไม่รอดแน่ครับพี่ ต้องมีอาชีวะ มาร่วมด้วยนะครับ จะได้มีชวิตชีวา แบบว่าเพิ่มสีสัน และบรรยากาศ ให้น่าเรียนรู้มากขึ้นด้วยครับ...
  • คุณออต ครับได้เลย...ยินดีอย่างยิ่งครับ แต่อย่าลืม ตามที่พี่ธวัช แนะนำนะครับ

ปรีดิ์ผาติ
IP: xxx.130.145.67
เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมครับ

เพิ่งได้เข้าร่วมเต็มๆ เสียทีเมื่อ ก.ค. 49 หลังจากโฉบไปมาอยู่นาน ที่เอาไปใช้จริงๆ คือการเลี้ยงลูก เอาแนว Constructionism ไปใช้ครับ ยั่วเข้าไว้ให้เขาอยากเรียนรู้ หาอะไรใหม่ๆ ให้เขาทำ พาไปเที่ยวเยอะๆ

Camp ที่ชอบที่สุดคือ EQ ครับ การได้พบผู้รู้อย่าง ดร.วรภัทร์ นำไปฝึกในวัดป่าธรรมอุทยาน ถือเป็น Key Success อย่างหนึ่งครับ