ปัญหา ในการทำ Caldwell-Luc operation  คือ มองไม่เห็นใน sinus เป็น blind technique  การหาเศษรากฟัน บางรายหาไม่พบ