handicapsชุมชนบ้านหนองตอง เป็นชุมชนเล็กๆ ดูสะอาดสะอ้าน และดูเหมือนไม่ค่อยแตกต่างจากชุมชนใกล้เมืองอื่นๆ ของ จ.เชียงใหม่  แต่เมื่อเข้าไปเยี่ยม สัมผัส จริงๆ แม้ระยะเวลาสั้นๆ อยากบอกว่า งานที่ชุมชนร่วมดำเนินในโครงการอบรมฟื้นฟูทักษะผู้บกพร่องทางจิต 17 จังหวัดภาคเหนือ เกินบรรยายจริงๆ หากคนไทยร่วมใจกันอย่างผู้นำในหนองตอง รับรองได้ว่า ไม่มีใครมาบังอาจแตะต้องเมืองไทยของเราได้ เพราะทุกคนมีศักยภาพ สูง ไม่ว่าคนระดับใด ทุกคนออกมาทำงานเพราะสังคมให้โอกาส สร้างความเท่าเทียมให้ คนทุกคนได้มีโอกาสออกมาทำงานเพื่อสังคมตามศักยภาพของตน ขอขอบคุณ คุณหนึ่ง คุณโสภณ คุณจำรัสและคณะกรรมการทุกท่าน ลองดูตามรูปก็แล้วกัน ความรักและความจริงใจ กำลังใจ รักษาสังคมได้นะ ไม่เชื่อลองดู