“ อันนี้เคยบอกว่า   ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า
   ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว  
จะต้องทอผ้าใส่เอง  
อย่างนั้นมันเกินไป  
แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ  
จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร  
บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้  
แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ 
ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก    “


พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธ.ค.40