SAD KM-Workshop การเข้าห้องเชียร์

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  4       เรื่องเล่าที่ :  9

ผู้เล่า :   โฉมพิลาศ  จงสมชัย

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อเรื่องเล่า :  การเข้าห้องเชียร์


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
- มีการ Set ทีมเชียร์ ตั้งแต่ต้นปี (ปี 5) มีการประชุมว่าปีนั้น ๆ ว่าจะทำอะไร มีการวางแผน มีมาตรการ คือ วันปฐมนิเทศนักศึกษา ให้ผู้ปกครองเข้าร่วม และมีใบเซ็นยินยอมทำกิจกรรมรับน้อง โดยบอกให้ผู้ปกครองและนักศึกษา ทราบถึงวัตถุประสงค์ และถ่ายภาพบรรยากาศเก่าเกี่ยวกับการรับน้อง นักศึกษาจะเซ็นยินยอมตามความสมัครใจ


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

- การวางแผนที่ดี

- มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67863, เขียน: 17 Dec 2006 @ 21:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)