เงินรับฝาก(ต่อ)

เงินรับฝาก

หลักในการถือเป็นเงินรับฝาก จากที่ผ่านมาเงินรับฝากที่กองคลังและพัสดุทำหนังสือเวียนออกไปให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ในส่วนที่นอกเหนือจากนั้นก็ถือเป็นเงินรับฝากได้ การที่ถือเป็นเงินรับฝากแต่ละครั้งจะต้อง ทำหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติอธิการบดี ให้เป็นเงินรับฝาก่อน แล้วทำใบนำส่งตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยโดยดาวน์โหลดได้จากเวบไซด์ของกองคลังและพัสดุ แล้วกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานลงนามนำส่งเงินที่กองคลังและพัสดุ การนำส่งเงินถ้าเป็นเช็คจะต้องเป็นเช็คในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น ถ้าเป็นเงินสดจะถอนมาจากธนาคารเป็นจำนวนมาก ๆ ไม่ควรนำเงินสดมาส่งกองคลังฯ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการถือเงินสด สามารถผ่านเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยได้โดยโทร.ถามกองคลังว่าจะให้เข้าบัญชีอะไร เมื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากแล้ว นำหลักฐานใบPayin กับใบนำส่งเงินไปส่งเงินที่เคาน์เตอร์รับเงินของกองคลัง กองคลังก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงาน และกองคลังฯจะออกเลขที่ใบนำส่งเงินคืนให้หน่วยงานด้วย หนึ่งชุด และเมื่อกองคลังรับเงินแล้วก็จะนำไปเข้าระบบเงินรับฝากในงบประมาณประเภทเงินรับฝากนั้น หน่วยงานที่นำฝากก็จะสามารถตรวจสอบรายรับที่ตนเองนำส่งได้ในระบบ MIS เพื่อนำดำเนินเบิกจ่ายเงินได้ตามต้องการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#เงินรับฝาก

หมายเลขบันทึก: 67866, เขียน: 17 Dec 2006 @ 22:47 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 09:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

^__^ เข้ามาเก็บเกี่ยวค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ต่อยอดจากภาค 1 ครับ ส่วนนี้คงเป็นการนำเงินเข้าระบบ
  • อยากให้เจ้าหน้าที่การเงินร่วม ลปรร. จังเลย
  • ขอบคุณครับ

หาทางสร้าง CoP ทางการเงินและบัญชี มมส. น่าจะลดข้อผิดพลาด และเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นครับ

วิชิต

จักริน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

อยากสร้างเครือข่ายนี้มากครับแต่ไม่มีใครเข้ามา ลปรร.ครับทำงัยครับที่จะให้ทุกหน่วยงานเข้ามาด้านการเงิน บัญชี ช่วยแนะนำด้วยครับ

เรื่องนี้ไม่ยากครับ ...ขอให้มี  เจ้าภาพ ส่วนวิธีการ การดำเนินการ KM ทีม B (MSU-KM team) จะช่วยสนับสนุนพี่เองครับ

เรียนรู้นโยบายและหลักการทำ KM ของ มมส. ในปี งปม. พ.ศ. 2550 ได้จาก

 ขอบคุณครับ...แล้วเรามาร่วมช่วยกันพัฒนา มมส.

วิชิต