เมื่อวาน (15 ธันวาคม) เป็นวันแรกที่เราเปิดเวทีการนำKMมาขับเคลื่อนองค์กรเพื่อก้าวสู่LO  ที่ผมบันทึกว่าเป็นวันแรก ก็เนื่องจากว่าที่ผ่านๆ มา เรานำการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานแบบไม่บอกว่าทำKM และลงไปทำกันที่หน้างาน ซึ่งเราก็ค้นพบว่าวิธีการก็เหมาะสมดี  แต่ที่เปิดเวทีและบอกว่าทำKM ก็เนื่องมาจากคุณเอื้อของเราท่านสุชาติ  ทองรอด ท่านย้ายมาจากชุมพร และต้องการขยายวงให้มีการนำKM มาปรับใช้ในหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น และทั่วทั้งหน่วยงาน  คุณสายัณห์ และผมในฐานะคุณอำนวยอาสา ก็ต้องคิดหนักและออกแบบการเรียนรู้กัน ในเบื้องต้นกำหนดไว้ 1 วันก่อนเป็นการปูพื้น ลองติดตามดูกันไหมครับว่าทีมงานเราได้ทำอะไรกันบ้าง

  • ภาพกิจกรรมในช่วงเริ่มต้น งานนี้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่ายมาเรียนรู้ร่วมกัน (20 กว่าคน)

          สิ่งที่เราได้ออกแบบและดำเนินกิจกรรมในหนึ่งวันนั้นมีอะไร และผลเป็นอย่างไรบ้าง

  • เริ่มต้นภาคเช้า ด้วยการพบปะและให้ความสำคัญกับการก้าวสู่LO ของหน้วยงานโดยคุณเอื้อ และเครื่องมือขับเคลื่อนLO ที่เราจะใช้ก็คือKM  และวิสยทัศน์ของหน่วยงานก็คือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาเกษตรกรและการเกษตรที่ยั่งยืน"
  • หลังจากนั้นก็เป็นการเล่าเรื่องของการนำKMมาทำให้เนียนอยู่ในงานประจำโดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์ คุณอำนวยตัวจริงของสำนักงานเกษตรจังหวัด
  • ต่อมาก็เป็นผม (คุณอำนวยอาสา) ได้นำเข้าสู่หลักการและแนวการทำKM ด้วยการฉายวีซีดีฉบับสมบูร์ของ รพ.บ้านตากของคุณหมอพิเชฐ
  • ภาคบ่ายย่อยอาหารด้วยการดูวีซีดีอีก 2 กรณีศึกษา คือ การจัดการความรู้ของเครือข่ายพืชปลอดภัยจังหวัดพิจิตร และ ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

         ในภาพรวม  การเปิดมุมมองและการนำเข้าสู่การเรียนรู้KMของทีมงานเราก็ทำได้เพียงเท่านี้ หลังจากนั้นก็เป็นการสรุปบทเรียนของแต่ละคนว่าที่เห็นและฟังมานั้นคิดว่าKMเป็นอย่างไร ซึ่งก็ได้คำตอบที่หลากหลาย ทำให้ได้เข้าใจว่าแต่ละคนมีความเข้าใจ และได้มุมมองของแต่ละคน

          จากนั้นเราก็ใช้วิสัยทัศน์หน่วยงานมาหา KV ใหญ่  และบทสรุปในเบื้องต้นของทุกคนก็คือเราจะใช้เวทีของการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกเดือนมาเล่าวิธีการทำงานที่เป็นเลิศของแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนได้ ลปรร.กัน     ในเบื้องต้นผมและคุณสายัณห์ประเมินกันว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว และโอกาสต่อไปก็จะปรับกระบวนการกันต่อไป

          หลายท่านอาจแปลกใจว่าแล้วที่ทำอยู่เดิมเป็นอย่างไร ผมก็ขอเรียนว่าที่ผ่านมา เราก็ถูก กพร.กำหนดให้ทำ กระบวนการก็เริ่มต้นก็คล้ายๆ อย่างนี้เช่นกัน แต่เราทำทั้งจังหวัดเหมือนการชี้แจงการดำเนินโครงการโดยทั่วๆไป เพราะตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไร แต่ก็จะมีคนอยู่ส่วนหน่งที่เข้าใจ (เราไม่ต้องการให้มองเป็นโครงการแต่ภาพในใจของทุกคนเป็นอย่างนั้น)  ต่อมาเราเรียนรู้และปรับกระบวนการ โดยเสริมเข้ามาสู่ในงานประจำทีละนิดละหน่อย เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา เราก็ทำในจุดเล็กๆ ก่อน เริ่มทำจากเรื่องง่ายๆ และคนที่เข้าใจและสนใจ ประเมินในเบื้องต้นเราคาดว่าได้สร้างคุณอำนวยในภาคสนามได้แล้วประมาณ 10 คน (ดังจะเห็นในวีซีดีในวันเปิดงานNKM3)

          มาวันนี้เมื่อคุณเอื้อเปิดโอกาส ก็ต้องปรับกระบวนการกันใหม่ วันนี้เราพูดว่าเราจะใช้KMขับเคลื่อนLO  และได้เริ่มต้นกันที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วทุกตัวคนแล้ว และจะขับเคลื่อนกันได้อย่างไรก็คงต้องใช้เวลา และคงต้องปรับกระบวนการให้ทุกคนลงมือและเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกันต่อไป  เพราะการจัดการความรู้ไม่ทำไม่รู้ คงต้องคอยอ่านบันทึกกันอีกเป็นปีนะครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ สมป่าสัก