การศึกษาตลอดชีวิต 1 : ศึกษาในระบบยังไม่เพียงพอ ต้องศึกษาต่อนอกระบบอีกด้วย

        การที่เราเรียนจบจากโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย แล้วออกไปทำงานนั้น อย่าคิดว่าเพียงพอสำหรับการสร้างความเจริญก้าวหน้าได้ ที่แท้ยังจะต้องแสวงหาความรู้ ค้นคว้า วิชาการเพิ่มเติมต่อไปอีก ดังพระบรมราโชวาทที่ตรัสว่า

        "การศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้บุคคลมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการสำหรับการประกอบการงานในชีวิตนั้นถือว่าเป็นการศึกษาในระบบ ผู้ศึกษาจะได้รับความรู้ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์และจากการศึกษาค้นคว้าทางตำรับตำราเป็นหลัก ต่อเมื่อได้ออกไปทำงานได้ประสบเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ ให้ต้องขบคิดมากมายแล้ว จึงเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ในสิ่งทั้งปวง ที่เรียกว่า ประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นประสบการณ์ในชีวิตนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความรอบรู้ และความฉลาดจัดเจนที่มีค่า ซึ่งถ้าได้รู้จักนำมาใช้ด้วยความรู้เท่าถึงเหตุผลและด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จะยังประโยชน์ให้แก่ตนและสังคมอย่างวิเศษสุด
       ดังนั้น การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาภายหลังสำเร็จจากมหาวิทยาลัย จึงมีความสำคัญยิ่งยวด ในการสร้างเสริมผู้ผ่านการศึกษาในระบบมาแล้ว ให้มีปัญญาและความสามารถที่จะปรับตนให้เข้ากับสภาวะแท้จริงของชีวิต พร้อมทั้งดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและเจริญมั่นคงได้"
------------------------------------------------------------------
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๖

        ปัญหาความทุกข์ หรืออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน อาจไม่ตรงกับที่เรียนมา การศึกษาเพิ่มเติม เรียนรู้อยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง จึงจะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหา อุปสรรค ความทุกข์ต่างๆ ออกไปได้พ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Educational Technology & Communication

คำสำคัญ (Tags)#พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมายเลขบันทึก: 67579, เขียน: 16 Dec 2006 @ 03:26 (), แก้ไข: 09 Apr 2012 @ 23:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • พระบรมราโชวาทนี้ควรจะได้น้อมนำไปปฏิบัติกันให้มากๆนะครับ เพราะชีวิตคนเราส่วนใหญ่นั้นเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน KM คือเครื่องมือหนึ่งหรือเปล่าครับที่จะทำให้การศึกษาภาคประชาชนเข้มแข็งขึ้น
  • ขออนุญาตเก็บบันทึกดีๆนี้ไว้
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

แม้ตอนเรานอนหลับเรายังมีการเรียนรู้ ต่อยอดความคิดจากตอนที่ไม่หลับ คือ เราฝัน ก็คือเรานำสิ่งที่เราวิตก ดีใจ เสียใจ มาคบคิดอีกครับ