ขณะเขียนบันทึก   เปิดโทรทัศน์ชมรายการตามการโทรแนะนำของ อ.พิสิษฐ์ สวนแก้ว  เขาโทรบอกเราแต่เช้า  ไม่อยากให้พลาดตอนสำคัญ  เราเลยถือโอกาสโทรบอกต่อกับท่านพระครูพิทักษ์นันทคุณ และ อ.นฤมล ปานทอง ให้รับทราบและรับชม

                           ภูมิใจ และขอขอบคุณครับที่ คุณนก ป่าใหญ่และทีมงาน มาบันทึกเรื่องราวสามล้อน่าน และเปิดเผย นำเสนอทางโทรทัศน์ต่อผู้รับสื่อทางโทรทัศน์ ให้เรื่องราวดีงามกระจายออกไป  เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน  บอกเล่ากิจกรรมดี ๆ ในตอน นั่งสามล้อฝ่อเมืองน่าน  กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย

                           มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบันทึกตอนนี้ปรากฏอยู่ที่ตามลิ๊งค์อีกครับ  http://www.chownan.com/board/index.php?board=2;action=display;threadid=876