บันทึกก่อนหน้านี้ ผมได้บันทึกถึงการปรับเครื่องมือ (ลิงค์) ในการปรับแนวคิดและกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิสาหิจชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งในกลุ่มงานได้ใช้เวลาร่วมกันถึง 3 วัน (ช่วงบ่ายวันที่ 8,9,12 ธันวาคม)  ภาพส่วนหนึ่งของงานนี้ครับ


          งานนี้เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากคุณเอื้อของเราได้เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันเรียนรู้ และหาแนวทางในการทำงานเพื่อที่จะพัฒนางานวิสาหิจชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชรให้ดียิ่งๆ ขึ้น  โดยได้เชิญเกษตรอำเภอและนักวิชาการที่รับผิดชอบงานวิสาหกิจในระดับอำเภอ รวมทั้งนักวิชาการทุกคนของสำนักงานเกษตรจังหวัด ให้มาร่วมกันระดมหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน ในวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา

          กิจกรรมในวันนั้นเริ่มต้นจากการพบปะพูดคุยกับคุณเอื้อ  และกิจกรรมการหาแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ และสุดท้ายก็สรุปเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป มีภาพประกอบครับ

  • พบปะและพูดคุยกับคุณเอื้อ


กลุ่มของนักวิชาการฯ สำนักงานเกษตรจังหวัด


กลุ่มของนักวิชาการอำเภอ


กลุ่มของคุณเอื้อในพื้นที่..เกษตรอำเภอ

          ต้องขอขอบพระคุณคุณเอื้อ ที่ได้ให้โอกาสและเอื้ออำนวยให้เกิดการขยายวงการ ลปรร.ในแนวราบมากยิ่งขึ้น แม้เราจะสามารถนำKM เข้ามาเสริมในงานได้แล้ว แต่หากขาดการเสริมพลัง การจะขยายวงการเรียนรู้ให้ไปทั่วทั้งองค์กรก็ยังทำได้ยาก  ตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสดีขององค์กรและเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของเราแล้ว

          ประเด็นที่คุณเอื้อได้เสริมหนุนนั้นคือการให้โอกาส  โดยการเปิดโอกาสให้คนทำงานได้มาพบปะและพูดคุยกัน ซึ่งในเบื้องต้นเพียงแค่นี้ก็นับว่ายอดเยี่ยม เพราะต่อจากนั้นก็จะเกิดการพูดคุย หารือ และลปรร.เพื่อพัฒนางานก็จะค่อยๆ เกิดและขยายวงไปได้เอง แม้แต่ในวงอาหารกลางวันแบบเรียบง่าย ก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันได้

  <div style="text-align: center"></div><p>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>