ในงาน มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3     ครั้งนี้    นอกจากจะไปร่วมงานโดยทั่วๆ ไปแล้ว     ยังมีสิ่งที่พิเศษ    สำหรับพวกเราชาว  Smart Path  ด้วย   คือการไปรับรางวัล  KM BIO Award 2006   เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่ พวกเราภูมิใจรับรางวัลบนเวที


ดีใจ...กันหลายคน

 

ดีใจ....แต่สวน (คนเดียว)และแล้ว.....ภาระอันยิ่งใหญ่ (หอบรางวัล)
ก็ตกเป็นของคุณคนนี้ค่ะ