ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 11/2549 แล้วนะคะ ที่คณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน และในครั้งนี้เราได้ออกให้บริการเคลื่อนที่ฯ วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2549  ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

คณะสหเวชศาสตร์ได้ให้บริการ

1. ทางด้าน MT (เทคนิคการแพทย์) ให้บริการเจาะเลือดตรวจหาหมู่เลือด ตรวจหาปริมาณน้ำตาลและไขมัน(Cholesterol และ Triglyceride) ในเลือด

2. ทางด้าน PT (กายภาพบำบัด) ให้บริการและคำแนะนำทางด้านกายภาพบำบัด

3. ทางด้าน CVT(เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) ให้บริการประเมินภาวะสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงสูงต่อโรคความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด

4. ทางด้าน RT(รังสีเทคนิค) ให้บริการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และโรคกระดูกพรุน

จากการที่คณะสหเวชศาสตร์ได้ให้บริการในด้านต่าง ๆ มีผู้เข้ารับบริการดังนี้

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549

- เข้ารับบริการทางด้าน MT                    จำนวน     116     คน

- เข้ารับบริการทางด้าน PT                     จำนวน       25     คน

- เข้ารับบริการทางด้าน CVT                  จำนวน       45     คน

- เข้ารับบริการทางด้าน RT                     จำนวน       24     คน

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549

- เข้ารับบริการทางด้าน MT                    จำนวน     100     คน

- เข้ารับบริการทางด้าน PT                     จำนวน       24     คน

- เข้ารับบริการทางด้าน CVT                  จำนวน       45     คน

- เข้ารับบริการทางด้าน RT                     จำนวน       24     คน

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ภาพการให้บริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11/2549

 

 ว้าว!!! ผู้ที่มารอเข้ารับเยอะมาก ๆๆๆ

 

เริ่มให้บริการกันเลยค่ะ... :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพเก็บตก Mobile Unit AHS มาแล้วจ้า !

 

ถึงแม้ว่า จะมีผู้เข้ารับบริการมากมาย

แต่น้องเปิ้ล ก็ยังยิ้มสู้

สู้ ตายค่ะ

 

 *--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*

 

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ โดยแจกแบบสอบถาม ได้ผลสรุปดังนี้

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

  • ด้านบุคลากรที่ให้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ให้บริการด้วยความเป็นมิตร เป็นกันเอง เอาใจใส่ และให้คำแนะนำชัดเจน ตรงประเด็น

 

  • ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับการบริการที่เป็นธรรมตามลำดับก่อนหลัง ระยะเวลาที่รอคอจนรับบริการเสร็จเหมาะสม ไม่นานจนเกินไป ขั้นตอนในการรับบริการไม่ยุ่งยาก

 

  • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด มีความพึงพอใจทางด้าน เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พร้อมให้บริการ และสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอด

 

  • ด้านผลจากการใช้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

สรุปภาพรวมแล้ว

          ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการบริการในครั้งนี้

 

          ส่วนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่12/2549 ที่จะออกให้บริการในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2549 นี้นั้น จะไปที่ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

          ในครั้งนี้ ได้รับทราบผลจากการสำรวจพื้นที่มาว่า พื้นที่ของตำบลแม่สอง ทุกหมู่บ้านเป็นชาวกะเหรี่ยงทั้งหมด และอยู่ในเขตป่าดิบชื้นและทุรกันดาร ทำให้การพักแรมในครั้งนี้จึงต้องพักรวมกันในหอประชุมและพักเต้นท์บนวนอุทยานแห่งชาติแม่เมย

         และจากที่ได้อ่านBlog ของพี่แอ๊ว (ชาวโมบาย) แล้ว บรรยากาศดีมาก ๆๆๆๆๆ เลยค่ะ ทริปนี้คงจะถูกใจมากสำหรับผู้ที่ชอบดูดาว ได้เห็นดาวที่ดูเหมือนจะใกล้แค่เอื้อม ยามเช้ายังได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงามอีก แหม! แค่นี้ ก็น่าสนุกแล้วหล่ะค่ะ