ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้จัดส่งเกณฑ์การประกวดโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ของกรมอนามัย ไปให้สาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้ว...ตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนรอให้คัดเลือกโรงพยาบาลที่จะเข้าแข่งขันเพื่อคัดเลือกโรงพยาบาลที่ดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ได้ดีเด่นในระดับเขตของเขต 3 ของเรา ต่อไป

กำหนดส่งภายในวันที่ 19 มกราคม 2550 แล้วเราจะไปตัดสินนะคะ  แล้วพบกันค่ะ