รางวัลสุดคะนึง ..ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 มาแล้วจ้า !

  ติดต่อ

  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น   

รางวัลสุดคะนึง.....ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549

  คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์   จาก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อบล็อก http://gotoknow.org/blog/k-sharing

บล็อกมีความโดดเด่นในการบันทึกสม่ำเสมอและมีจำนวนมากกว่า 50 บันทึกต่อเดือน มีการติดป้ายในบล็อกชัดเจน…/ มีรูปแบบการเขียนที่แสดงถึงชีวิตที่มีความสุขในการทำงาน น่าติดตาม โดยเฉพาะบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการ ปฏิบัติจริง ในเรื่องที่คุณบอยเองถนัด และที่เกิดขึ้นในที่ทำงานที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีการจดบันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเองและกลุ่มได้เป็นอย่างดี... / ชื่อเรื่อง ชัดเจน เป็นเรื่องเป็นราว หากใครสนใจเรื่องนี้ก็สามารถติดตามได้อย่างไม่ตกหล่น ทั้งนี้ยังมีผู้สนใจเข้ามาอ่านบล็อกของคุณบอยไม่น้อย พร้อมกับความคิดเห็นที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน.../ รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องของบล็อก แสดงให้เห็นว่าคุณบอยเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีอยู่ไม่น้อย เพราะมีการใช้สี และภาพที่ In-trend (สีเหลือง) และสีน้ำตาล เป็นโทนคลาสสิก (ท่าทางจะเป็นคนโรแมนติก) รวมทั้ง Font ตัวอักษรด้านบนของบล็อก น่ารักทีเดียว 

  เกณฑ์การตัดสิน   รางวัลสุดคะนึงมีดังนี้

1. มีการบันทึกสม่ำเสมอ 10-15 บันทึก/เดือน 

2. มีการติดป้ายในบล็อก  

3. มีการบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจาก "การปฏิบัติจริง" ในเรื่องนั้น ๆ  

  4. มีการบันทึก การนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเอง/กลุ่ม

  5. ชื่อเรื่อง น่าสนใจ และดึงดูด

  6. ความสวยงามของบล็อก 

7. จำนวนข้อคิดเห็น 

8. มีความสร้างสรรค์  

ของรางวัล ...เสื้อแจ็กเก็ต 1 ตัว  Size L 

(รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ ไปรษณีย์ไทย...ไม่ยอมอยู่เฉยแน่ๆ คะ

ต้องยินดีจัดส่งถึงที่แน่นอนคะ)

คณะกรรมการ
1. ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน      ที่ปรึกษา                            

2. คุณอารีย์ วัณณะสิริ             ประธานคณะกรรมการ

3. คุณศุภมาส  จันทร์ดี             กรรมการ

4. คุณธัญรดา  เดชโยธิน           กรรมการและเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

หมายเลขบันทึก: 67515, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:44:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 53, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สุดคะนึง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)