AAR งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3

ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก วีดีทัศน์ “การขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย “

           เมื่อวันที่ 13 ธค.49  ทีมงาน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการประชุม เพื่อทำ AAR  (After Action Review)  หรือสรุปบทเรียนร่วมกันว่าเราได้อะไร จากการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ผ่านมาบ้าง ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งหน้า  ลองมาดูนะค่ะว่าผลเป็นอย่างไร        

 • ความคาดหวังในการเข้าร่วมงาน
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริม

การเกษตร และเครือข่ายของกรมฯ ใน จังหวัดนำร่อง ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2. มีโอกาสได้ ลปรร. ประสบการณ์การจัดการความรู้ กับหน่วยงานภาคีต่างๆ ให้มากที่สุด โดยหวังว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนั้น จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชมงานในการที่จะนำการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงานตนเองได้ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินกว่าความตั้งใจ มุ่งมั่น

3. เป็นช่องทางในการประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ ตลอดจนขยายเครือข่ายการจัดการความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 • สิ่งที่ได้ “เกินคาด”
1. ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก วีดีทัศน์ “การขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย “ ที่ สคส. ได้จัดทำขึ้น ช่วยสื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อน KM ของกรมฯ อย่างชัดเจน ตลอดจนนิทรรศการที่เรานำมาจัดหน้าห้องเสวนา ช่วยสื่อให้เห็นกระบวนการทำ KM ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในแต่ละบริบทของพื้นที่

2. ได้เห็นพลังของทีมงาน KM กรมฯ ทั้งในส่วนกลาง และจังหวัดนำร่อง ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการเตรียมงาน ช่วยกันจัดนิทรรศการอย่างสนุกสนาน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นส่วนกลาง หรือจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ KM ของกรมฯ ให้เป็นที่รู้จักให้มากที่สุด

3. ได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร กับกรมอนามัยที่อยู่ห้องใกล้เคียงกัน

4. ได้เห็นรูปแบบการทำงาน และประทับใจกับการประสานงาน และการบริการที่ดีเยี่ยมของทีมงาน สคส. ที่มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

5. ได้ประสบการณ์ในการจัดงานระดับชาติ และได้เรียนรู้รูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจ เช่น การจัดห้องหลุมดำ KM

 • สิ่งที่ “ยังไม่ได้ตามคาด”
 • 1. ผู้เข้ามาร่วม ลปรร. ในห้องมีน้อยเกินกว่าที่คาดไว้ การ ลปรร. จึงมีไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก ผู้เข้าชมงานที่มาจากภาคการเกษตรมีน้อย โดยเฉพาะหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ไม่มีโอกาสเข้าร่วมงานได้ เนื่องจากไม่สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ และห้อง ลปรร. มีมากเกินไป และกิจกรรมของเวทีกลางซ้ำซ้อนกับกิจกรรมในห้องย่อย

  2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของงาน มีน้อยเกินไป

  3. ทีมงาน..ไม่มีโอกาสไปร่วม ลปรร. ในห้องอื่นๆ เนื่องจากมีภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบในห้องตนเอง

  • ข้อเสนอแนะ…สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในครั้งหน้า

  1. อยากให้จัดงานอย่างพอเพียง แต่เน้นคุณภาพ ห้องเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีมากเกินไป แต่เน้นคุณภาพ และได้เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทั้งสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้ว

  2. เวทีกลางของ สคส. ควรมีเวลาการจัดกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับห้องย่อยอื่นๆ เช่น กิจกรรมหลุมดำ

  3. สคส. ควรทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อให้หน่วยราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ กรมฯ ที่อยู่ส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วม ลปรร. อย่างทั่วถึง

                     ในการนี้ต้องขอบพระคุณ สคส. ที่ให้โอกาสกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้ช่วยประชาสัมพันธ์งาน KM ของกรมฯ ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป……

   

  นันทา ติงสมบัติยุทธ์

  15 ธค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#สรุปบทเรียน#มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ

หมายเลขบันทึก: 67490, เขียน: 15 Dec 2006 @ 15:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

    ขอบพระคุณมากครับ สำหรับผมทุกอย่างเกินคาดและมีความสุขที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมแรงร่วมใจครับ

 • อยากให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทุกจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานนี้ จะช่วยขยายเครือข่าย ขับเคลื่อน KM ของกรมฯ ได้เร็วยิ่งขึ้น