เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม มีโอกาสเข้าอบรมการสร้าง Weblog เป็นความรู้ใหม่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกสนาน สมาชิกใหม่ยังอาจสับสนอยู่บ้าง ขอรุ่นพี่กรุณาแนะนำด้วยนะคะ และขอขอบคุณศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์วิทยากรทุกท่าน อาจารย์จิตเจริญหรือ JJ ของพวกเรา อาจารย์ขจิต ที่กรุณาแสดงความคิดเห็น มีกำลังใจค่ะ และนี่คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงๆ