อ่านเรื่องเล่าการประชุมครั้งนี้จาก เรื่องเล่าของ...

- ดร.อรรณพ : แผนการจัดการความรู้ มมส. ปี 2550
- กัมปนาท : (AAR-Morning) สิ่งที่ได้จากการดู VDO รพ.บ้านตาก และจากผู้เข้าร่วมประชุม ในวันนี้


        ส่วนผม...คงไม่เล่าในรายละเอียดครับ ขอ Reflection เพื่อพัฒนา KM ในแบบฉบับหรือบริบท มมส. ครับ ...ขอแทนเรื่องเล่าจากภาพด้านล่าง เพราะว่า ภาพหนึ่งภาพแทนคำบรรยายได้...

AAR... ผมเป็นอย่างไร?

1. เป้าหมายการเข้าร่วมประชุม
    
- จุดประกายให้ประชาคม มมส. เล็งเห็นคุณค่าของการทำ KM 
     - สื่อสารทิศทางของ KV (Knowledge Vision) ให้ประชาคม มมส. เดินได้อย่างถูกทิศทางและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 
2. สิ่งที่ได้มากกว่าที่คาดหมาย
    - มีผู้สนใจตอบรับการจัดทำ KM มากพอสมควร และตั้งใจร่วมประชุมโดยไม่โดด (เป็นส่วนมาก)

3. สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหมาย
    - ช่วงท้ายการประชุมยังมีการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง KM, QA, ก.พ.ร. จากตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมฯ น้อยมากๆ 
   -  แผนดำเนินงานหรือการเตรียมการเรื่องข้อตกลงการทำงานร่วมกันระหว่างทีม A, B และ C ยังมีน้อย..ฉะนั้นทีม B (ฐานะเจ้าภาพ) 
   - รายละเอียดด้านการดำเนินงาน KM ของหน่วยงาน (C) ยังมีน้อยมาก หรือเท่าที่มีก็เป็นการทำแบบยังไม่เต็มรูปแบบ (KM เทียม) ดังนั้นทีม B ควรช่วยเรื่อง เทคนิค และส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ป้องกันการตก หลุมดำ

4. คำแนะนำหากมีการประชุมแบบนี้อีก
    - ทีม B (MSU-KM Team) ควรทำ AAR หลังการประชุมฯ เพื่อปรับแก้ข้อบกพร่อง ...ไม่ควรเป็นฝ่ายพูดอย่างเดียว ควรรับฟังทีม C ฟังอย่างที่เรียกว่า Deep Listening แล้วจะด้ข้อมูลมากกว่านี้
    - การเตรียมการเรื่องข้อตกลงการทำงานร่วมกันระหว่างทีม A, B และ C ยังมีน้อยค่อนข้างน้อย (จากการซักถามในที่ประชุม)
    - ทีม B ควรทำ BAR ให้ชัดเจนกว่านี้

5. สิ่งที่จะกลับไปทำ
   - กำหนดและดำเนินการ KM ในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
   - ทีม B ประสานพลังกันทำงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

วิชิต
MSU-KM Team