อะไรเอ่ยค้างอยู่บนฟ้า

 นับเป็นอีกวาระหนึ่งบ่ายนี้ที่ ผศ.นพ.สุรพล วีระศิริ คุณอำนวยแห่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ไปทำกิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อนเตือนเขียนBlog ทำอย่างไรไม่ให้เกิด Blogร้าง ค้างบนฟ้า ร่วมกู้หน้า นำหน้ามอดินแดง

ภาพ อาจารย์หมอสุรพล กำลังกล่าวนำเพื่อร่วมนำ Blog มาเป็นเครื่องมือเสริมการจัดการความรู้ของชาว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นรุ่นที่ ๓ ซึ่งจะจัดอบรมการเขียนBlog วันพฤหัสที่ ๑๔ ธันวาคมช่วง ๑๓.๓๐ น.

ประเด็นที่จะมีการเตรียมการคือ การหาตัวตนของเจ้าของที่มี Passion Plan คือ สัญญาใจไฟปรารถนา อยากจะ "ลปรร แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เรื่องอะไร อยากจะเล่า อยากจะเรียนอะไร ก็เตรียมไว้ก่อน ใจเตรียมติด Tag และ สร้าง Planet เพื่อตามหากัน"

 สมัครแล้วจะได้มีประเด็น พร้อม "ลปรร" ได้เลย รูปภาพก็ใตรียมไว้ รูปที่ประทับใจ อ่านแล้วต้องการ F2F เป็นของแถม

 คณาจารย์และท่านหัวหน้าตึก หัวหน้างานมาทำความเข้าใจกัน๒๐กว่าท่านครับ

 ในภาพมีท่านใด รายงานตัวด้วยครับ JJ จะไปตามอ่านพรุ่งนี้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครับ

JJ