KM Thesis กับคุณลิขิตมือใหม่ ตอนที่ 4

การเสวนา KM Thesis ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 เป็นการนำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ใช้กระบวนการ KM ในการศึกษาถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการศึกษาไทย
  สวัสดีครับ พี่น้องชาว  GotoKnow             จากผลการดำเนินงานการจัดมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ที่ผ่านมานั้น KM Thesis Forum ประสบผลสำเร็จด้วยดี จึงใคร่นำเสนอเพื่อร่วมเรียนรู้ด้วยกันครับ วันนี้เป็นตอนที่ 4  ต่อจากเมื่อตอนบ่ายครับครับ...

เมื่อตอนบ่าย.. ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจของอาจารย์ ดร. วรวรรณ  และตอนนี้มาติดตามแรงบันดานใจของ คุณธันยพร ขอเชิญติดตามได้เลยครับ...

4.6. คุณธันยพร  วณิชฤทธา     นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การจัดการความรู้กรณีศึกษาด้านที่พักในชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

4.6.1 แรงบันดาลใจ เริ่มจากการไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มสนใจ KM ตอนที่ลงเรียนวิชาสัมมนา ซึ่งเดิมทีเดียวจบทางด้านภาษาอังกฤษ และทำงานด้าน Training ภาษาอังกฤษ และเริ่มอยู่ตัวแล้วจึงคิดว่าน่าจะทำเรื่องอื่นบ้าง เพื่อจะได้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น และสังคมบ้าง เพราะตนเองเริ่มมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้ว  จึงได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนา แล้วอาจารย์ได้แนะนำให้ไปพบอาจารย์ ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด ที่ สคส. แล้วอาจารย์ได้พาไปทัวร์เรื่องชุมชนเป็นสุขที่จันทบุรี และไปเห็นชุมชนเขามีการจัดการความรู้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับเรา แล้วจึงกลับมาศึกษาค้นคว้าต่อ พร้อมกับไปฟังท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์ บรรยายเรื่องการจัดการความรู้ และอาจารย์ก็ได้แนะนำให้ไปพบอาจารย์ดร.ยุวนุช เพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจึงเริ่มสนใจในการทำงานกับชุมชนเพื่อจะได้สร้างอะไรที่ดีๆ ให้กับชุมชนได้บ้าง

4.6.2 ต้องให้ปริญญามีค่ามากกว่าตัวเรา  การที่เรามาเรียนในครั้งนี้ไม่ใช่เรามาเรียนเพื่อเอาใบปริญญาไปหางานทำ แต่เป็นการมาเรียนเพื่อหาความรู้ และเพื่อจะได้เติมเต็มให้กับชุมชนและสังคม ดังนั้นต้องไห้คุณค่าของปริญญาที่จะได้ มีค่ามากกว่าตัวเรา จึงเริ่มมองว่าจะต้องทำงานกับชุมชน และอาจารย์ที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งจึงพาไปดูที่แม่ฮ่องสอน และครั้งแรกมีความคิดว่าอยากจะทำเรื่อง Home Stay แต่เมื่อกลับมาพิจารณาแล้วพบว่าการทำแบบนั้นอาจจะไม่ใช่แนวทางที่เราต้องการ ถ้าหากเราจะทำเรื่อง KM เราต้องไปดูที่วิธีคิดของคนในชุมชนก่อน แล้วค่อยลงมือในการศึกษาในช่วงนี้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล 6 เดือน

4.6.3 การเลือกพื้นที่    หลังจากมีข้อมูลในเบื้องต้นแล้วจึงตัดสินในเลือกเอาพื้นที่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ในการศึกษา เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน และมี Home Stay ที่มีศักยภาพในระดับต้นๆ ของประเทศ หลังจากนั้นจึงกลับมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนิยามของ Home Stay พร้อมกับมีความสับสนทั้งความหมาย วิธีคิดของ KM และ Home Stay ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่อาจารย์ทั้งสองท่านพาไปดูเลย จึงได้ลงมือไปศึกษาเพิ่มเติม ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน โดยได้ปรับบุคลิกของตนเองให้เข้ากับชุมชนให้มากที่สุด แล้วได้ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ พร้อมได้พยายามให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการจัดการความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มาก

  4.6.4 การลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นได้พยายามเก็บข้อมูล มากว่า 6 เดือน ก็ได้ลงคลุกกับชุมชนมาโดยตลอด เวลาเขามีการประชุมเราก็เข้าไปร่วมตลอด โดยเราเป็นผู้ฟังโดยให้ชุมชนเป็นคนพูดเราเก็บข้อมูล และคอยแนะนำบ้าง โดยพยายามที่จะให้ชุมชนได้นำเอาวิชาการไปใช้กับการจัดการชุมชน และในขณะนี้ก็เริ่มที่จะอยู่ตัวแล้ว เนื่องจากชุมชนสามารถที่จะพึ่งตนเองได้แล้ว แล้วในการประชุมการท่องเที่ยวของจังหวัดส่วนมากในช่วงที่ผ่านมาเขาจะมีชมรม แล้วชมรมก็ไม่ทำอะไร หลังจากที่งานวิจัยนี้เข้าไปก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่จะดำเนินการเองได้โดยชุมชน แม้กระทั่งการจดบันทึกเมื่อก่อนแทบไม่มีเลย แต่เวลานี้การจะชุมจะต้องมีคุณลิขิต แม้กระทั่งสื่อต่างๆ เองก็ดีก็เริ่มมีการปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ชุมชนสามารถเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้อย่างไม่รู้ตัว  ชมรมการท่องเที่ยวของจังหวัดก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะการดำเนินการเรื่องวางแผนต่างๆ ชุมชนสมารถทำได้เองแล้ว ขณะนี้เวลาผ่านไปแล้วประมาณ 1 ปี การดำเนินงานเริ่มดำเนินการไปได้ดี คนในชุมชนมีความสนิทสนมกันมากขึ้น

4.6.4 ปัญหาระหว่างการทำงาน ก็มีปัญหาระหว่างการทำงานตลอดเวลา แต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ และจากการศึกษาพบว่าผู้นำจะมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของงานพัฒนา

4.6.5 KM กับการทำวิทยานิพนธ์ จริงๆ แล้วอาจจะมองว่าทำเรื่องการท่องเที่ยวเนื่องจากคลุกเรื่อง Home Stay ค่อนข้างมาก แต่ก็คงเป็นการผสมผสาน และเป็นงานวิจัยในลักษณะ Action Research ที่ชุมชนได้ประโยชน์มาก และสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น

โปรดติดตามตอนที่ 5 ครับ.....

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 66980, เขียน: 13 Dec 2006 @ 15:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)