เมื่อวาน วันที่ 12 ธค.49 ไปเป็นวิทยากรพูดเกี่ยวกับ พยาธิสรีรวิทยาในผู้ป่วยเบาหวาน ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องในวาระครบ 10 ปีองคณะฯมีพยาบาลแลผู้สนใจเข้าฟัง 200 กว่าคน คุยกับอธิการ มมส. ท่านอาจารย์อดุลย์ ได้ความรู้ว่า คนไทยมักมี 4 ข คือขี้เกียจ ขี้โกง ขี้โอ่หรือขี้คุย สุดท้ายคือขี้อิจฉา ล้วนเป็น ข ไข่ที่ไม่ดี เลยคิดว่า ข ไข่ที่ดีก็น่าจะมีนะคือ 4 ขเหมือนกันคือ ขยัน ขยาดกลัวความชั่วความไม่ดีทั้งปวง ขย้อนความคิดเลวไม่ดีออกให้หมด ขมีขมันทำงานดีมีความตั้งใจและรับผิดชอบ ใครมี ข ไข่ดีไม่ดีอย่างไร เขียนมาคุยแสดงความคิดเห็นนะ