ข ไข่ไม่ดี หรือ ข ไข่ดี

  Contact

  ข ไข่ให้ฉงน  

เมื่อวาน วันที่ 12 ธค.49 ไปเป็นวิทยากรพูดเกี่ยวกับ พยาธิสรีรวิทยาในผู้ป่วยเบาหวาน ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องในวาระครบ 10 ปีองคณะฯมีพยาบาลแลผู้สนใจเข้าฟัง 200 กว่าคน คุยกับอธิการ มมส. ท่านอาจารย์อดุลย์ ได้ความรู้ว่า คนไทยมักมี 4 ข คือขี้เกียจ ขี้โกง ขี้โอ่หรือขี้คุย สุดท้ายคือขี้อิจฉา ล้วนเป็น ข ไข่ที่ไม่ดี เลยคิดว่า ข ไข่ที่ดีก็น่าจะมีนะคือ 4 ขเหมือนกันคือ ขยัน ขยาดกลัวความชั่วความไม่ดีทั้งปวง ขย้อนความคิดเลวไม่ดีออกให้หมด ขมีขมันทำงานดีมีความตั้งใจและรับผิดชอบ ใครมี ข ไข่ดีไม่ดีอย่างไร เขียนมาคุยแสดงความคิดเห็นนะ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สถาบันพัฒนาบุคลากรและภูมิปัญญาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Post ID: 66979, Created: , Updated, 2012-02-11 16:42:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags ##ไข่น่าคิด

Recent Posts 

Comments (1)

  • ข ดี เช่น ขวนขวาย  เข้มแข็ง ขยาดกับความเลว
  • ข ไม่ดี เช่น ขมขื่น เขี้ยว ครับ
  • พอใช้ได้ไหมครับ