รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ ท่านอาจารย์หมอ JJ และท่านอาจารย์ Beeman ชวนผู้เขียนเข้าร่วมกิจกรรมคุณอำนวย วิทยากรในชุมชนมีหลากหลายเช่น ท่านอาจารย์หมอ JJ ท่านอาจารย์ Beeman คุณสิงห์ป่าสัก น้องชายขอบ พี่เม่ย คุณทวีสิน คุณจุรีรัตน์ และคุณกนิษฐา ท่านอาจารย์ ดร. วรภัทร์ให้เกียรติ มาร่วมตอนภาคเช้า  งานนี้เรียกว่ารวมสิงห์เหนือและเสือใต้ลองดูรูปภาพนะครับ     <table border="0" style="width: 420px; height: 656px; background-color: #ff33ff; border-width: 0px; border-color: #66ffff"><tbody>

               

</tbody></table></span>   <table border="0" style="width: 427px; height: 450px; background-color: #ff33ff; border-width: 0px; border-color: #66ffff"><tbody>

               

</tbody></table></span>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">บรรยากาศการนั่งเป็นวงกลมแบบนี้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี มีความเป็นกัลยณมิตร ทำให้นึกถึงตอนทำงานวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันคือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ) ทุกๆให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเป็นอย่างดี ใครจะรู้ว่าหน่วยงานที่ทำ KM เป็นหน่วยงานแรกคือ กรมทางหลวง(KM=กิโลเมตร มุขอาจารย์ดร. วรภัทร์ ขำ ขำ)  ภาคบ่ายมีท่านอาจารย์ ผศ. ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ ท่านเข้ามาตอนไหนไม่ทราบ ที่รู้จักท่านเพราะท่านเคยผู้เชี่ยวชาญวิจารณ์งานวิจัยและไปเยี่ยมโครงการวิจัยโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ สมัยผู้เขียนเป็นคุณครูมัธยมศึกษา ปัจจุบันท่านเป็นผู้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้(ED-KM)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p>   <table border="0" style="width: 396px; height: 58px; background-color: #ff66ff; border-width: 0px; border-color: #66ffff"><tbody>

       

 

   

 ผศ. ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ) 

 

</tbody></table></span><p></p><p>    ลองมาอ่านว่าผู้เข้าร่วมได้อะไรบ้างดีกว่า</p><p>  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">ยินดีที่ได้พบปะกับคุณอำนวยอีกครั้งหลังจากที่พบที่บ้านผู้หว่าน ได้มีโอกาสปรึกษาเรื่องการเขียนบันทึก ได้เทคนิคและแนวทางบ้าง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งได้เห็นแนวทางที่หลากหลายไปใช้บ้าง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p>  อีกท่านหนึ่งเขียนว่า   </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">เป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ เพราะะจริงๆ ทุกท่านทั้งในส่วนของชุมชนคุณอำนวยและผู้เข้าร่วมฟัง ต่างมีประสบการณ์ด้าน KM ไม่น้อย เป็นเวทีที่เปิดโอกาส ให้ทุกคนมีส่วน share ประสบการณ์และความรู้สึก ทำให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาในระหว่างการทำKM  ได้ผลเกินคาด ได้ประสบการณ์ของทุกท่านที่เข้าร่วม มีการสาธิต การแลกเปลี่ยนที่แท้จริง มีการจดบันทึก สรุปใจความสำคัญ ยอดเยี่ยมคะ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p align="justify">  ผู้เขียนอยากให้ท่านผู้อ่านเล่าให้ฟังว่าบ้างว่าได้อะไรจากในห้องคุณอำนวยหรือจากห้องอื่นๆ     ขอบคุณครับรอคำตอบอยู่นะครับ</p><p align="justify"></p><p align="justify"><div style="text-align: center">Wizard</div></p>