วันที่ 21  พ.ย.49  ที่ผ่านมาห้องสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ฟังนิทาน...จินตนาการผ่านมือน้อย     รุ่นที่ 1  มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน   60  คน  สิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกแล้ว  ยังสร้างความประทับใจให้กับเด็ก  ที่เข้ามาห้องสมุดเป็นครั้งแรกในชีวิต  สังเกตจากการพูดคุย  โต้ตอบ  และความกระตือรือร้นในการแสดงออกและมีส่วนร่วม   ห้องสมุดเตรียมจัดรุ่นที่ 2 ในเร็วๆ นี้