วันที่ผ่านพ้นมา ไม่ได้รอชะตา เวรและกรรมการชี้ทาง

พระธาตุศรีสองรัก

   "วันที่ผ่านพ้นมา ไม่ได้รอชะตา
   เวรและกรรมการชี้ทาง

   คิดและหวังอะไร

  ไม่มีจะง่ายเลยสักอย่าง

   เดินมาเต็มกำลังจึงมีวันนี้

        สร้างทุกอย่างด้วยมือ

        เป็นเรื่องที่ยากหนักหนา
 
        แต่ยังมียากยิ่งกว่า

       ก็คือได้อยู่ยืนนาน "

 เนื้อร้องเพลงนี้เป็นของอัสนี โชติกุล ยิ่งได้ฟังเพลงด้วยสะท้อนอะไร หลายอย่างครับ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ท่านคิดอย่าง JJ หรือไม่ครับ

JJ