ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งมีหลายหน่วยงานมาร่วมงานทั้งเป็นผู้ที่มาแสดงผลการดำเนินและผู้ที่มาเรียนรู้(ทางลัด)

 ร่วมมหกรรมKM

 ร่วมงานมหกรรม KM กับ อ.สุชาดา นิ้มวัฒนากุล

เพื่อให้กลับไปดำเนินงานในหน่วยงานของตนเอง นอกจากนั้นยังทำให้รู้สึกมีพลังที่จะด้วย ที่วิทยาลัยไปกัน 2 คน(น้อยไปหน่อย มีบางที่ไปกัน 20 คน) ไปกับ อ. สุชาดา ซึ่งสัญญากันว่าจะกลับมาช่วยกันดำเนินงาน มีหลายช่วงที่ได้แรงบรรดาใจในการทำงาน แต่ที่ยังติดอยู่ในใจถึงตอนนี้ก็คือช่วงที่ AAR คุณธวัช (สคส.) ได้พูดว่า ได้น้อยได้มากไม่เป็นไร แต่ที่สำคัญคือ เอาสิ่งที่ได้มาดำเนินการในหน่วยงาน ให้ได้เริ่มต้นที่จะทำ รู้สึกตรงใจตนเองมาก
ช่วงที่รอการเปิดมหกรรมอย่างเป็นทางการ ได้เดิน Shopping ไปตาม บูท ต่างๆ โอกาสดีมากที่ได้เจอท่านอาจารย์ วิจารณ์ ได้คุยกันสั้นๆ พอแนะนำตัวว่ามาจากวพ.พระปกเกล้า จันทบุรี อาจารย์ก็พอมีข้อมูลอยู่บ้าง เพราะอาจารย์ ดร.วัลลา ได้คุยกับอาจารย์ท่านมาก่อนแล้วเกี่ยวกับที่มาเป็นวิทยากรที่ พระปกเกล้า ไม่ได้คุยอะไรมากเพราะอาจารย์มีคนอื่นๆ เข้ามาคุยด้วย แค่นี้ก็พอใจแล้ว
 วันแรก ช่วงที่ฟัง ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ ช่วงที่ฟังพยายามทำความเข้าใจและคิดตามไปเกิดความคิดหลายอย่างเกิดขึ้น อย่างเช่น ประเด็น “คนที่ทำอะไรต้องภูมิใจในสิ่งที่ทำ” รวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับ Story telling อาจารย์ ย้ำว่า การที่คนเราได้ ถ้าบรรยากาศ ไม่สบายใจ คนจะไม่เล่า ซึ่งตรงกับที่ทำ Work Shop เพราะตอนแรกที่ให้เตรียมเรื่องเล่า มีบางคนบอกว่า ไม่มีอะไรเล่า ไม่รู้จะเล่าอะไรแต่พอ กระบวนการทำให้คนที่ร่วมประชุมรู้สึกสบายใจ ประกอบกับ การสร้างบรรยากาศการเห็นคุณค่าของกันและกัน จึงมีการเล่าเรื่องกัน จนลืมเวลา และมีความสุขจากการเล่าและได้ฟังเรื่องเล่าของคนอื่น