พรุ่งนี้ (8 ธันวาคม 2549) ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอบรมการใช้ blog (on GotoKnow) โดยชวนหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (ตูนกะโอ) ไปแนะนำการใช้ให้ ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมฟังการอบรมครั้งนี้ประมาณ 30 ท่าน เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์  (ทราบมาว่า งานนี้ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.สมบัติ นพรัก มาเปิดงานซะด้วย)

            จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ใช้ระบบทราบ เพราะช่วงที่มีการอบรม อาจจะกระทบกระเทือนการใช้ระบบของท่านอื่น ๆ หากส่งผลกระทบในการใช้งาน GotoKnow ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

            พบกันพรุ่งนี้ ช่วงรายงานสด ^_^

            รัตน์ทวี อ่อนดีกุล