บันทึกนี้ขอนำผลการเรียนรู้จาก blog มาใช้ประโยชน์ของคนที่บ้าน
คือ
ลูกชายคนโต (ตอนนี้อยู่ ม. 6)

Blog ที่ลูกผมเข้าไปหาความรู้บ่อยๆ คือ Let’s Talk about Fish with….

มีความรู้ในการเลี้ยงปลามาแลกเปลี่ยนกันมากมาย
อ่านแล้ว..อยากลองวิชา...ก็เลยไปซื้อปลามาเลี้ยงบ้าง
เริ่มตั้งแต่ ปลากัด
พยายามขยายพันธุ์ ....แต่เลี้ยงไม่รอด....ลูกปลาตายหมด....ก็เลยเลิกไปพักหนึ่ง

ต่อมาเป็น ปลาทอง
ซื้อมา 2 คู่ เพื่อให้ได้ทั้งตัวเมียและตัวผู้ (ใช้ตู้ขนาดกลาง)

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">เลี้ยงไประยะหนึ่ง ปลาทองออกลูก ต้องหาตู้เล็กๆ มาแยกเลี้ยง ตอนนี้รอดอยู่ 6 ตัว (ใช้ตู้เล็กสุด)


</p><p align="left">ล่าสุด เป็นปลาหมอสี
ซื้อมาตัวเดียว(แต่ตู้ใหญ่ขึ้น) เพราะเลี้ยงรวมกันไม่ได้ ตอนเล็กๆ ก็ยังดูไม่ออกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย

แต่ตอนนี้ดูออกแล้ว ว่าเป็นตัวเมีย แม้ว่าจะอยากได้ตัวผู้มากกว่า แต่ก็เลี้ยงมาแล้ว สงสารมัน

ความรู้ที่ได้จาก blog นอกจากจะเลี้ยงปลาของเจ้าของจนสำเร็จแล้ว ยังไปเผยแพร่ให้อาจารย์ที่สอนวิชาชีวะ จนอาจารย์ต้องซื้อมาเลี้ยงบ้าง
                            หันมาดูทางพ่อบ้าง
พ่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน G2K มาระยะหนึ่งสิ่งที่ได้มีหลายอย่าง เช่นมีความรู้มากขึ้น ทั้งด้านเทคนิคการเขียน ความรู้เกี่ยวกับ KM และอื่นๆ รวมทั้งรู้จักคนมากขึ้น
แต่เมื่อเทียบกับลูกแล้ว สิ่งที่ได้แตกต่างกันมาก ยังไม่เห็นว่าจะสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้
</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมไม่ทราบว่าท่านอื่นๆ นำความรู้ที่ได้จาก G2K ไปใช้อย่างไรบ้างครับ</p>