หลังจากที่ได้บันทึกการเตรียมการจัดกิจกรรมไป 2 บันทึกแล้ว คือ

และสำหรับวันนี้ 7 ธค 49 ก็เป็นวันกิจกรรมจริงจึงนำภาพกิจกรรม และ AAR ของผมมาเล่าสู่กันฟังครับ

ผู้เข้าร่วมมีอยู่ 3 ฝ่าย ผมขอตั้งชื่อตามหน้าที่แล้วกันครบ

  • ฝ่ายที่ 1 เพื่อนผู้ขอเรียนรู้  ประกอบด้วย  11  หน่วยงานฃ
  • ฝ่ายที่ 2 เพื่อนผู้ถ่ายทอดประสบการณ์  จาก  3  หน่วยงาน  คือ  สำนักกิจการหอพัก  บัณฑิตวิทยาลัย  และศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  มาเป็นผู้เล่าประสบการณ์
  • ฝ่ายที่ 3 เพื่อนผู้ประสาน  เป็นบุคลากรจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ นำทีมด้วย อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ 

ภาพกิจกรรมของช่วงเช้าวันนี้

         

ภาพนี้ไม่ใช่การสอบผู้ต้องหานะครับ แต่เพื่อนกำลังจะช่วยเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนสวยประจำสถานีวิทยุ MSU Radio กำลังทำ AAR

AAR ของผม/ศูนย์ฯ ในวันนี้  สิ่งที่ได้จากกิจกรรมคือ <ol>

  • เพื่อนผู้ขอเรียนรู้ทราบถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำ  SSR  และ  SAR  จากเรื่องเล่า  คือ   ความตระหนักของผู้บริหาร    ความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน และ   การขอรับคำปรึกษาจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
  • เพื่อนผู้ขอเรียนรู้สามารถเขียนผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
  • เกิดข่ายเครือตามประเภทภารกิจของหน่วยงาน  คือ  หน่วยงานเสริมศึกษา  หน่วยงานศูนย์นอกพื้นที่
  • มีสัญญาใจไฟปรารถนาที่เพื่อนผู้ขอเรียนรู้ได้ให้ไว้กันศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ  เรื่องของกำหนดวันประเมินคุณภาพภายใน
  • </ol><p>KPN</p>