เคลื่อนทัพจัดการความรู้ กรมอนามัย ตอนที่ 8 ... สู่สังคมอุดมปัญญา

เป็นประเด็นที่สอดคล้องไปกับ การจัดการความรู้ของหน่วยงานราชการ ในปี 2550 ที่จะต้องทำการจัดการความรู้ ในทุกหน่วยงาน ที่ กพร. เน้นให้มีตัวชี้วัดหนึ่ง ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 2 ของงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ได้ฟัง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม บรรยายในเรื่อง การจัดการความรู้ กับการพัฒนาสังคม ... สู่สังคมอุดมปัญญา

เป็นประเด็นที่สอดคล้องไปกับ การจัดการความรู้ของหน่วยงานราชการ ในปี 2550 ที่จะต้องทำการจัดการความรู้ ในทุกหน่วยงาน ที่ กพร. เน้นให้มีตัวชี้วัดหนึ่ง ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ อ.ไพบูลย์ ได้กล่าวถึงประเด็นความสำคัญของ

 • การบูรณาการ
 • การพัฒนาสังคม "เศรษฐกิจพอเพียง" คือ ความพอดี สมดุล มั่นคง และยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ คือ
  ... สังคมไม่ทอดทิ้งกัน มีความเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือเกื้อกูล
  ... สังคมเข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม
  ... สังคมคุณธรรม มีความถูกต้อง สุจริต ความดีงาม สามัคคี สมานฉันท์ และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
 • ในแผนฯ 10 มุ่งเป้า "สังคม อยู่เย็น เป็นสุข ร่วมกัน"
 • เมื่อมองตามบริบท
  ... พื้นที่ เช่น ตำบล เมือง
  ... กลุ่มคน เช่น ครอบครัว ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
  ... เชิงประเด็น เช่น ลด ละ เลิก
 • เรื่องต่างๆ เหล่านี้ พึงอาศัยการจัดการที่ดี รวมทั้ง การจัดการความรู้

นี่คงเป็นสาระสั้นๆ ค่ะ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย

คำสำคัญ (Tags)#มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 65734, เขียน: 07 Dec 2006 @ 13:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)