เมื่อวันก่อน อาจารย์เรวัตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมล์มาถามว่าต้องการ Fulltext จากวารสาร public administration review จริง ๆ แล้ววารสารนี้ที่ ม.บูรพาก็บอกรับเป็นตัวเล่ม แต่เย็บเล่มติดสันมาก ถ่ายไม่ชัดเจน อาจารย์ต้องการนำไปสอนนิสิต จึงมาให้บรรณารักษ์ช่วยค้นหาให้  ก็สืบค้นจาก Journallink นะ แล้วสอบถามไปตามที่ที่ปรากฎในjournallink  แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ก็หาตัวช่วยอีกแล้ว ก็คณะทำงานบริการเราไง ไม่มีสิ่งไหนที่คนบริการจะหาคำตอบไม่ได้ (ไม่ใช่บ้ายอนะ แต่จริงจิ๊ง ๆ)และก็เป็นจริง พอถามไปเท่านั้นแหละ พรึบ...เลย คำตอบ ก็ได้คณะทำงานคนเก่งของเราอีกนั่นแหละ เห็นมั๊ยว่าเก่ง ๆจริง ๆ ขอบอก ก็บอกไว้ตรงนี้แหละค่ะว่า บางทีเราก็รู้ไม่หมด ก็ได้ผู้ช่วยที่แสนเก่งจากคณะทำงานของพวกเรานี่แหละ บอกแล้วว่า ถ้าถามมาไม่มีสิ่งไหนที่ไม่มีคำตอบ และต้องขอบคุณมาก ๆค่ะ ที่แท้ก็อยู่ใกล้ ๆเรานี่เอง ก็ไม่รู้หมดนี่นะ อยู่ในฐานข้อมูล H.Wค่ะ