แสงสว่างโดยสมาธิ


  • ในมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 นี้ การบรรยายที่ผมประทับใจมากอันหนึ่ง นอกเหนือจากของท่าน ศาสตราภิชานไกรฤกธิ์ บุณยเกียรติ และ ท่านรัฐมนตรี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมแล้ว ก็คือการบรรยายของ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในหัวเรื่องว่า "เมื่อคุณธรรม.....นำการศึกษา"
  • ผมได้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่อง (Story telling) ที่เป็นเรื่องเล่าเร้าพลังจริง ๆ ที่น่าใช้เป็นแบบอย่างได้อย่างดี คิดว่าทาง สคส. คงจะมี VCD ตามออกมาในไม่ช้า แต่เมื่อกี้แวะไปเปิด Blog ของ คุณวิชิต มือ KM IT ของ มมส. ต้องขอปรบมือให้ครับ ท่านถอดเทปการบรรยายตอนที่ 1 มานำเสนอแล้ว ที่นี่
  • ท่านเริ่มด้วยการนำผู้ฟังให้ทำ "สมาธิโดยใช้แสงสว่าง" ก่อนที่เล่าเรื่อง ซึ่งผมจะไม่เล่ารายละเอียดเพราะคุณวิชิตได้ถอดเทปไว้แล้ว
  • สิ่งที่ประทับใจผมมากอันหนึ่งก็คือ การตอบนักเรียนของท่าน ในคำถามที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะมมีความสุข ? หรือ ฉันต้องการความสุข จะต้องทำอย่างไร ? คำตอบของท่าน ทำง่าย ๆ และชัดเจนมากครับ ดังภาพข้างล่าง คือ เพียง ตัดคำว่า ฉัน และ ต้องการ ออก ท่านก็จะเหลือแต่ ความสุข

ทำอย่างไรจะมีความสุข