ความเป็นมา 

วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง วันที่ ๒๕ ธันวาคม เป็นวันที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์จะมีการเลี้ยงฉลอง ให้บัตรอวยพรและของขวัญแก่กัน รวมทั้งการประดับต้นแต่งต้นคริสต์มาสตามบ้านเรือน

    

    

"คริสต์มาส"

  คริสต์มาสในเมืองไทย   ห้างสรรพสินค้าใหญ่จะตกแต่งกันอย่างหรูหราด้วยสีสันสดใสจะมีแสงไฟ เสียงเพลงรวมถึงต้นคริสต์มาสอันเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาล