ทดสอบการใช้งาน Blog ของ gotoknow.org พบว่าเป็น blog ที่มี Feature เยอะมากทำให้การเริ่มใ้ช้และสมัครเป็นสมาชิก ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร รู้เลยว่าเป็นเว็บไซท์ที่วิศวกรเป็นผู้ออกแบบ เพราะจริงจังมากในการเลือกใช้ถ้อยคำต่างๆ