เมื่อวานนี้ ไปคอนฟิกรีจิสเตอร์ของเราเตอร์ผิดพลาดนะ โดยลองคอนฟิกค่าตรง Rommon โดยใช้คำสั่ง

confreg 0x2222

พอรีบูตขึ้นมาใหม่ ปรากฏว่า ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรม Hyperterminal ผ่านสาย console ได้ ซึ่งปกติแล้ว เราจะใ้ช้ความเร็วในการติดต่อสื่อสารกันที่ 9600 bps 

วิธีแก้ไขนะ

เปลี่ยนค่าการเชื่อมต่อไปที่ 19200 bps นะ จึงจะสามารถใช้งานได้ ... แล้วค่อยไปปรับค่ารีจิสเตอร์เป็น

confreg 0x2412

หรือค่าอื่นๆ ตามความเหมาะสมครับ