บทที่3 เขยฝรั่ง เขยเศรษฐกิจตัวจริง

เอาวิชาการเข้าไปใส่ในวิชาชีพ เพื่อให้เกิดเป็นมืออาชีพ ไม่เช่นนั้นเราก็เป็นได้แค่มือสมัครเล่น จะเป็นเบ๊ หรือเป็นบ๊อส ก็อยู่ที่ตรงนี้

“เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชน หมายความว่า ให้พอเพียงในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่น ให้สามารถที่จะพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่าพอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวนั่น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน ไม่เป็นเศรษฐกิจพอเพียง ”

           พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    23 ธันวาคม 2542

กระแสเศรษฐกิจพอเพียงกำลังพัดกระหน่ำไปตามกรมกองและหน่วยราชการต่างๆ ช่วงนี้มีการประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมหลากหลาย ที่เห็นเป็นปรากฎการณ์อย่างกว้างขวางได้แก่การใส่เสื้อสีเหลือง ส่วนผลงานที่เป็นรูปธรรมยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าใดนัก

คนเมืองกรุงอาจจะตีความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นเรื่องของการทำการเกษตรเป็นส่วนมาก ทั้งๆที่เรื่องเศษฐกิจพอเพียงควรเป็นเรื่องของวิถีสังคมไทย ที่ชาวไทยนอกจากช่วยกันนำพระราชดำริไปกำหนดเป็นหลักการของชาติแล้ว ยังมีการบ้านให้คิดต่อว่าทำอย่างไร เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะไปปักหลักอยู่ในระดับวัฒนธรรมของชาติ

เลขาธิการสหประชาติประกาศแล้วว่า จะน้อมนำเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลในหมู่มวลมิตรประเทศกว่า 130 แห่งในปีหน้า เจ้าชายจากภูฐานเองก็ประกาศทุกครั้งที่เสด็จมาเยือนเมืองไทยว่าพระองค์สนใจและศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความชื่นชมประเทศไทย

ผมพบว่า..เขยไทยที่เป็นชาวต่างชาติมาอยู่ในอีสาน พวกนี้ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอก ทุกคนมาสร้างบ้านแต่ละหลังล้วนใหญ่โตกว้างขวาง สังเกตุได้ง่ายเพราะจะมีรั้วคอนกรีต มีเสาตั้งจานดาวเทียม ทุกบ้านจะมีคอมพิวเตอร์ นอกจากจะใช้ไอที.เพื่อการสื่อสารกับที่บ้านในต่างประเทศแล้ว เขาใช้ค้นคว้าเรื่องทฤษฎีใหม่ บางคนรับงานจากต่างประเทศมานั่งทำในประเทศไทย

จุดเด่น ของฝรั่งเหล่านี้ก็คือ ก่อนจะลงมือทำอะไร เขาจะศึกษาให้ได้ความรู้ในระดับที่ชัดเจนเบื้องต้น แล้วจึงลงมาทำ ทำไปเรียนไปทดลองไป แปลงผักสวนครัวหลังบ้านของเขาจึงเจริญงอกงาม เพราะเขาปลูกด้วยความเข้าใจ และตั้งใจทำ

ระบบงาน เขาจะตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้จะทำงานกี่ชั่วโมง ก็จะลงมือทำตามที่วางแผนไว้อย่างเต็มที่ สวนกล้วย สวนผัก ของเขาจึงน่าดูชม บางคนทำนาเอง หว่านเอง เกี่ยวเอง นวดเอง หน้าแดงผิวแดงอย่างขมักเขม้นอยู่ในท้องทุ่ง มีคนไทยไปชวนให้ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกทางการเกษตร เขยฝรั่งเขาบอกว่า การพึ่งตนเองสนุกที่สุด ได้ประโยชน์ ได้อาบแดด ได้ใช้เวลาทำคุณประโยชน์ให้กับตนเอง นอกจากสุขภาพกายแข็งแรงแล้ว สุขภาพใจก็เบิกบานแช่มชื่น ถ้าอยากเห็นคนไทยมีความสุขไม่ต้องถ่อสังขารไปดูที่ประเทศพูฐานหรอก แอบไปเมื่ยงๆมองๆดูครอบครัวฝรั่งแล้วจะเข้าใจ แต่อย่าไปเผลอใจอยากได้แฟนฝรั่งกันหมดเสียละ เหลือไว้ให้หนุ่มไทยจอมขี้เกียจขยายพันธุ์ไว้บ้าง

จากการที่ค่าของเงินต่างกันลิบลับ ของเรา 40 บาท ไปแลกได้ดอลล่าร์เดียว จากความต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานี่เอง ทำให้เขยไทยมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยได้อย่างสะดวกสบาย ในครั้งแรกอาจจะมาเมืองไทยในช่วงหนีหนาว แต่พอมาสัมผัสกับจารีตประเพณีไทยที่อ่อนหวานและสังคมเครือญาติแบบไทยๆ เขยฝรั่งพวกนี้จึงหาทางมาอยู่ถาวร แถมยังไปชวนพรรคพวกให้ตามมาขยายเผ่าพันธุ์มากขึ้นๆ

สิ่งที่เขยฝรั่งมาสร้างผลงานไว้ทุกครัวเรือนก็คิอการปลูกผักสวนครัวกันเต็มบริเวณบ้าน หลายเขยพัฒนาไปปลูกกล้วย ปลูกฝรั่ง ปลูกชมพู่ ปลูกไม้ผล ทำนา เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ นับเป็นเกษตรผสมผสานที่เป็นทั้งรูปแบบและตัวบุคคล ฝรังพวกนี้นำสิ่งดีๆมาสู่สังคมไทยบางประการ เช่น

/นำวัฒนธรรมการเรียนรู้มาสู่สังคมไทย
/นำวัฒนธรรมรักการอ่านการค้นคว้า
/นำความมีระเบียบ ดูแลบ้านช่องให้สะอาดสะอ้านมาสู่ครัวเรือน
/นำความขยันขันแข็ง มานะบากบั่นทั้งๆที่มีเงินจับจ่ายแต่กลับประหยัดอดออม
/นำความมีวินัย ซื่อตรงต่อตัวเอง 
/นำวิธีทำงานอย่างมีแบบแผน
/นำวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล
/นำหน้าในการสนองพระราชดำริ ด้วยการทำเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม 

เรื่องนี้อยากให้คนไทยพึงสังวรณ์ "อย่ารักในหลวงด้วยความรู้สึก" ควรช่วยกันคนละไม้ละมือ อย่างน้อยก็อย่าให้อายเขยฝรั่ง โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ยาย พ่อตา น้า ป้า อาลุง ที่เป็นเครือญาติของเขยฝรั่งทั้งหลาย อย่าทำตัวเป็นชลอหลังยาวให้ลูกเขยชาวต่างชาติเขาดูถูกเอา ระวังเกิดเขาไม่นับเข้าเครือญาติด้วยอย่าว่าหล่อไม่เตือนนะจ๊ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ในมหาชีวาลัยอีสานความเห็น (18)

ตอนนี้กระแสเมียฝรั่งเป็นธุรกิจใหญ่โตมากเลยครับ แพร่ไปทุกหย่อมหญ้า ทั้งชุมชนก็ยังมีในทุกภาค เพราะเป็นทางรวยลัดไม่ต้องทนสู้ชีวิตกับผัวไทยจนๆ

 เราควรจะทำ KM เรื่องนี้กันดีไหมครับ

อะไรที่ดีๆ..สงสัยว่าสังคมไทยทำไม่ได้ทำไม่เป็น ทำได้ดีอย่างเดียวคือปลูกผักชีฝรั่ง ในขณะที่ฝรั่งหันมาปลูกผักชีลาว ทำไม มันถึงเป็นเช่นนี้ละอาจารย์..
อาจารย์แสวง ครับ ผมพิมพ์เนื้อหาเว้นวรรค เว้นช่องไฟอย่างดี แต่พอบันทึกทำไมมันออกมาพรึดดดด!เป็นแถวเป็นแนวเดียวกัน หาย่อหน้าไม่เจอ ต้องใช้วิชาความรู้ข้อไหนอย่างไร ขอได้โปรดเฉลยด้วย

ผมยังไม่มีคำตอบ นอกเหนือจากที่ฝรั่งเขาบอกว่าสนามหญ้าบ้านคนอื่นดูงามกว่าสนามบ้านเราอยู่เรื่อย

การสร้างความภูมิใจในสิ่งที่เรามีน่าจะเป็นทางออก แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไร มองแต่ว่าคนอื่นมีอะไรซะนี่

การศึกษาไทยต้องเปลี่ยน ดร. อาจอง พูดเมื่อวันที่ ๒ ดีมากเลย จะขอให้ สคส สำเนาแจก เพราะเป็นคำตอบแบบบูรณาการจริงๆ

ผมก็เจอปัญหาเดียวกัน เขาบอกให้ copyไปผ่าน Notepad หรือ Wordpad มาก่อน จะไม่มีปัญหาเหมือนผ่าน Word ครับ

เสียเวลามากอีกนิดหน่อยครับ

Suttinun
IP: xxx.183.172.173
เขียนเมื่อ 
ผมอยู่ดึกเพราะเฝ้าแม่วัวคลอดลูก เบ่งตั้งแต่บ่ายแล้วก็ยังไม่โผล่มาเสียที แทนที่จะนั่งเบ่งแข่งกับแม่วัวสาว ผมก็เอาเวลามาเขียนบล็อค ทำให้ตระหนักว่า..แม้จะเฝ้ารอเรื่องอื่น เราก็ยังมีวิธีถ่ายทอดความคิดเห็นระหว่างกันได้ แต่..ขอถามหน่อยเถอะ ผมอยู่ดึกเพราะเฝ้าน้องวัว อาจารย์อยู่ดึกเพราะเฝ้าน้องอะไร?

โอ้ย ผมจะเฝ้าอะไร

ผมก็เฝ้าดูว่าครูบาจะแบ่งน้องวัวให้ชิมมั่งหรือเปล่า ขืนนอนก่อนก็อดซิครับ

เขียนเมื่อ 
 • เฝ้าดูบันทึกครูบานานมาก
 • ดีใจครับที่ได้อ่าน
 • จะรออ่านทุกบันทึกครับ
 • ผมอยู่ดึกเฝ้ารออ่านบันทึกครูบาครับ
เขียนเมื่อ 
 • ครูบาลอง copy ไปไว้ใน notepad ก็ได้ครับ
 • หรือใช้ตัวอักษร Tahoma  14 points ครับ
 • ขอบคุณมากครับ

เห็นไหมครับครูบา มีคนรอเพียบเลย ไม่ทราบว่ารอชิมน้องวัว หรืออ่านงาน หรือทั้งสองอย่างกันแน่ครับ

แต่รู้สึกว่าคิวจะเริ่มยาวแล้วครับ

เขียนเมื่อ 
ชอบบันทึกครูค่ะ

ครูครับ

 • น้องวัวนี่สุดยอดอาหารคาว(บก)แล้วนะครับเช่นเดียวกับ ลาบเทา สุดยอดอาหารคาว(น้ำ) และเช่นเดียวกับ ลาบนกเต็น สุดยอดอาหารคาว(ฟ้า)
 • อีกอย่างผมชอบกิน ตักติ่น แม่บอกกินแล้วจะสู้แดดสู้ลมเหมือนวัวเหมือนควาย
 • ผมชอบช่วงเวลาที่หัวลูกวัวโผล่ออกมาครับ มันงามมาก ๆ สำหรับบรรยากาศแห่งการเกิด
 • ผมกลัวที่สุดตอนลูกวัวมันหล่อนลงพื้นกลัวมันเจ็บ ตาย
 • ผมกลัวแม่วัวตอนที่มันคลอดลูกแล้วมากๆๆ มันดูครับ
 • ไม่เกี่ยวกับเขยฝรั่งนะครับ

 

เขยฝรั่งเขาคงกลัวสารเคมีตกค้างในผัก เลยช่วยตัวเอง ปลูกกินเอง
wichit.c
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

กรุณาอ่านฉบับเต็มที่ >> บันทึกจากคนวันอังคาร-คนสร้างยานอวกาศไปดาวอังคาร

ขอบคุณมากครับ
วิชิต ชาวะหา
MSU-KM

คุณมัทนา ครับ ขอบคุณที่ให้กำลังใจมือใหม่ใช้บล็อค มีอะไรจะชี้แนะก็ขอ ความกรุณาด้วยครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนเวลา
t3K
IP: xxx.27.7.14
เขียนเมื่อ 

ฝร้งดีๆก็มีเยอะ ฝร้งอาจมก็มีมากครับอาจารย์ แต่แถวบ้านผมมีอย่างหลังชะเยอะ เมื่อเร็วๆนี้ตำรวจเพื่งจะไปบุกจับมาได้ ๔ ราย โทษฐานตุ๋ยเด็ก ผมว่ามันเศร้านะ..

ฝรั่งดีๆ ไม่เคยต้องการผู้หญิงไทบย
IP: xxx.183.225.174
เขียนเมื่อ 


ฝรั่งไม่เคยต้องการผู้หญิงไทยแต่เป็นชาติฝรั่งมีปัญหาชายฝรั่งขาดคู่ครองจากการใช้เทคฯ เลือกเพศชายแรกเกิด ไทยจึงมีแต่ผัวฝรั่งวัยกลางคน โรคอ้วนจำนวนมาก เบคแฮมมาไทยไม่เคยจีบผู้หญิงไทย

ผัวฝรั่งในอีสานมักจะเป็นฝรั่งอกหัก วัยกลางคน อายุเยอะไม่เคยวัยรุ่น และจงสังเกตุให้ดีว่า ล้วนเป็น"ฝรั่งโรคอ้วน หน้าผี" ตามที่ในปัจจุบันในยุโรปอเมริกาเหยียดหยามชาติทางเอเซียว่า "ไม่มีฝรั่งดีๆ ที่ไหนต้องการผู้หญิงทางเอเซีย"

 

ลักษณะผู้ชายฝรั่งจะพบว่า เขาเป็นฝรั่งแก่แล้ว หน้าผี เป็นโรคอ้วนจำนวนมาก ไม่เคยวัยรุ่น

ประเทศเขมรเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าใจปัญหาของคนทางยุโรป ถึงขึ้นออกกฎหมายห้ามการแต่งงานระหว่างผู้หญิงเขมรวัยรุ่นกับชายฝรั่งวัยกลางคนที่มีปัญหาขาดคู่ครอง ซึ่งผิดกับประเทศไทยที่หลงเข้าใจตัวเองผิดๆ นึกว่าผู้หญิงผิวดำของตัวจะสวยมากมายในสายตาของโลกฝรั่ง ถึงขั้นใช้คำนิยามว่า "เขยฝรั่ง" ส่วนผู้หญิงไทยก็ปล่อยให้โลกภายนอกเขาเรียกว่า "กระหรี่ไทย"ต่อไป

เรารู้จักผู้ชายฝรั่งรูปร่างหน้าตาดี อายุน้อย หน้าที่การงานเป็นถึงตัวแทนของประเทศฝรั่งน้้นๆ เข้ามาทำงานวิจัยในไทย ขอโทษฝรั่งกลุ่มนี้มีภรรยาเป็นสตรีฝรั่งไม่ใช่ผู้หญิงไทย และเราผู้หญิงไทยก็ไม่เคยสนใจผู้ชายฝรั่งเหมือนกัน เพราะเข้าใจในธรรมชาติของฝรั่งมนุษย์ต่างพันธุ์กับเราว่า เรื่องจริงมนุษย์คนละพันธุ์อย่างฝรั่งเขาปราถนาสตรีฝรั่งเท่่านั้น เหมือนกัน ผู้หญิงไทยอย่างเราก็ปราถนาเฉพาะผู้ชายพัฯธุ์เดียวกันกับตัวเองไม่เคยสนใจผู้ชายฝรั่งเหมือนกัน เพียงแต่ภาพลักษณ์ของฝ่ายไทยนะแย่กว่า เพราะฝ่ายไทยเป็นเพศหญิงที่ไปได้เสียกะฝรั่งเพศชาย

ทำไมดาราสาวไทยได้แต่ฝรั่งเศษทำผัว
IP: xxx.183.225.174
เขียนเมื่อ 


ทำไมดาราสาวไทยจึงต้องมีแต่ผัวฝรั่งเศษๆ เช่น อุ้มสิริยามีผัวฝรั่งอกหัก หน้าผี มีอาชีพกระจอกแค่ครูสอนภาษาที่โลกฝรั่งเขาดูถูกว่าฝรั่งที่ไหนก็ทำได้  สตรีฝรั่งงามสุด ดาราสาวไทยผัวฝรั่งจะแข่งความงามกับสตรีฝรั่งได้เรอะ ฝรั่งพร้อมเล่นเซ็กกับผู็หญิงต่างพันธุ์ในต่างแดน ฝรั่งจะประชิดผู้หญิงไทยในพัทยา ที่บ้านเราก็โดนแต่ไม่มีใครเอา ผู้หญิงไทยผัวฝรั่งมันส์เข้าใจตัวเองผิดและไปรับสิ่งที่ผู้หญิงไทยนับพันๆ ปฏิเสธ