ระหว่างเดินทางกลับมน. พวกเรา (ทีมมน.) ได้คุยกันหลายเรื่อง...ซึ่งผมเพิ่งคิดได้เดียวนี้เองว่าควรเขียนเรื่องนี้.

  1. คนบางคน ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง...ไปเที่ยวบ่นว่าคนโน้นคนนี้ว่าทำผิดหลักการของ KM ....แต่ว่าตัวเอง.....ทำ (KM) หรือยัง
  2. คนบางคน ไปติ คนโน้นคนนี้....แต่ว่าไม่เคยให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์

    อยากจะบอกว่า อย่าไปบ่นว่าเขาเลยครับ ทำใจของเราให้สบายๆ แล้วมองเข้าไปที่ "ข้างใน" ตัวของเราเองดีกว่าครับ...ค้นหาตัวเองและการดำเนินชีวิตต่อไปในปัจจุบันและอนาคต ดีกว่าไปเที่ยวจับผิดคนอื่นๆ

   ทำอย่างนี้ได้...สบายใจขึ้นเยอะเลย..