นายแพทย์ สุทัศน์ ดวงดีเด่น


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
Username
skindoc
สมาชิกเลขที่
16352
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ศิษย์เก่าโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา

ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา รุ่น 85

ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 39

จบแพทย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 2527

Board of Dermatology แพทยสภา 2536

Diploma in Dermatology รุ่นที่ 5 สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

Fellow in Dermatologic Laser Surgery รามาธิบดี 2540

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 1 กระทรวงการต่างประเทศ

หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 30 ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 42

หลักสูตรนักบริหารมหานคร รุ่นที่ 9 กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(Public-Private Partnerships for Executives Program) กระทรวงการคลัง

หลักสูตรการอบรมผู้บริหารงานโรงพยาบาล สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 10 แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าฯ

กรรมการก่อตั้งและกรรมการอำนวยการสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ 2541- ปัจจุบัน

กรรมการก่อตั้งและกรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง 2538 - 2565

กรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2550-2552

อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2552--2556

อดีตบรรณาธิการวารสาร Cosmetic dermatology and surgery 2541-2553

บรรณาธิการวารสารผิวหนัง สมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง 2551-2554

webmaster www.thaicosderm.org 2553-2554

อนุกรรมการจริยธรรม แพทยสภา 2552-2560

ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 2554-2557

ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล รพ. เลิดสิน กรมการแพทย์

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เครือข่ายบริการที่ 2, 8และ4 กรมการแพทย์

หัวหน้าผอ. สำนักการแพทย์เขต กรมการแพทย์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการกรมการแพทย์

กรรมการสมาคมนักเรียนเก่า รร. เตรียมอุดมศึกษาปี2557-2560

นายกสโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค 3350 ปี 2555-2556

อดีตแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พญาไท 1

อดีตแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พัทยาอินเตอร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร จ. ชลบุรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยปราการ จ.สมุทรปราการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง-ปัจจุบัน

Board of Directors สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรรมการเขต 3-ปัจจุบัน

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท