องค์กรมหาชนเพื่อชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข

ท่านอาจารย์ไพบูลย์จะสร้าง "องค์กรมหาชนเพื่อชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข" เรียกได้ว่าเป็น สสส. ที่มุ่งเรื่อง "อบายมุข" นั่นเอง เพื่อส่งเสริมรณรงค์เรื่องนี้อย่างบูรณาการ เรื่องนี้น่าสนใจมากครับ

ท่านได้พูดว่าเรื่องอบายมุขนี้ จะจัดการแบบตึงไปหรือหย่อนไปไม่ได้ เพราะมนุษย์ยังเป็นมนุษย์ มีกิเลสอยู่

ผมเห็นด้วยว่ายิ่งในสังคมไทยที่มีอบายมุขแทรกเป็นยาดำอยู่ในสังคมวัฒนธรรมอย่างนี้ เรื่องนี้ต้องจัดการอย่างชาญฉลาดเป็นอย่างมาก

ท่านกล่าวว่า "การจัดการความรู้" เป็นประเด็นสำคัญมากที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้ รวมทั้งในยุทธศาสตร์ต่างๆ ของกระทรวงฯ ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนเขียนโค้ด

คำสำคัญ (Tags)#ไพบูลย์#มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ

หมายเลขบันทึก: 64804, เขียน: 02 Dec 2006 @ 09:22 (), แก้ไข: 08 Apr 2012 @ 21:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
    เชื่อว่า "การจัดการความรู้" ที่เกิดจาก ความเข้าใจ ความรัก  เมตตา  ปรารถนาดีอย่างแท้จริง จะไม่มีวัน ตึงไปหรือหย่อนเกินไป  ครับ ... แต่ถ้าจัดการด้วยกิเลส  เพื่อรีดเอาผลงานมาโชว์ให้ได้ทันใจของผู้รับผิดชอบ  เพื่อเอาใจนาย  หรือเพื่อบำเหน็จรางวัล  ก็เป็นอันเลิกหวังได้  เรื่องจัดการอย่างพอเหมาะพอดี
เขียนเมื่อ 

 Circle Of Hearts เรียนท่านอาจารย์ ดร.ธวัชชัย ที่นับถือ

 จัดการความรัก(ฅน ตน งาน องค์กร) แล้ว จัดการความรู้ อบายมุขต้องหมดไปจากสังคมแห่งการเรียนรู้ แน่นอนครับ

เรียนท่านอาจารย์ Handy และท่านอาจารย์ JJ ครับ เราคาดหวังว่าอบายมุขจะหมดไปจากสังคมไทยได้ในที่สุดด้วยการจัดการจากองค์กรที่ตั้งใจจริงครับ